วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เทคโนโลยีชีวภาพ...สยายปีก

เทคโนโลยีชีวภาพ...สยายปีก

โดย ดอกสะแบง
23 เม.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

พืชเทคโนโลยีชีวภาพ...หรือ ตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMo เป็นเรื่องที่ นักวิชาการเกษตรในบ้านเรายกเอามาถกเถียงกัน มิรู้จบ กระทั่งพลาดโอกาสที่จะได้เลือกปลูก

หรือ...แม้แต่จะเห็นแปลงปลูกเพื่อเปรียบเทียบ ระหว่างพืชเทคโนโลยีชีวภาพกับพืชทั่วๆไป...

ในขณะที่ หลายๆประเทศทั่วโลกต่างให้การยอมรับพืชเทคโนโลยี ชีวภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ

ผมอ่านบทความจดหมายข่าว “ผลิใบ” ของ กรมวิชาการเกษตร บันทึกว่า มีการปลูกพืชชนิดนี้มาตั้งแต่ปี 2539 อย่างต่อเนื่องถึงปี 2555 (ปัจจุบันคือ 2557 ก็ยังปลูกกันอยู่) สถิติข้อมูลโดยเฉพาะของ ปี 2555 นั้นมีเกษตรกรกว่า 100 ล้านคนใน 30 ประเทศ ตัดสินใจปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพในพื้นที่ทำกิน ด้วยตนเอง

และ...พอที่จะจำแนกถึงประเทศที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพในปี 2555 นั้น เป็นประเทศกำลังพัฒนา 20 ประเทศ กับประเทศอุตสาหกรรม 8 ประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา 19 ประเทศ กับประเทศอุตสาหกรรม 10 ประเทศ

ซึ่ง...หากคิดเป็นพื้นที่สะสมในการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นพื้นที่มากกว่า 9.4 พันล้านไร่ ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหรือ 50% อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของเกษตรกรและผู้บริโภคซึ่งขยายเป็นวงกว้าง นำไปสู่ ความยั่งยืนและประโยชน์อันหลายหลาก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถิติของการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ในปี 2555 เพียงปีเดียวได้ให้ผลประโยชน์ต่อสังคมโลกพอสังเขปดังนี้...คือ

ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชลง 297 กิโลกรัม (จำพวกสารออกฤทธิ์)

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 26.7 พันล้านกิโลกรัม (เท่ากับการนำรถยนต์ออกจากการวิ่งบนถนน 11.8 ล้านคัน)

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยลดการบุกรุกป่าได้ถึง 768.76 ล้านไร่

และ...บรรเทาความยากจน โดยการช่วยเกษตรกรรายย่อยกว่า 16.5 ล้านคน รวมทั้งครอบครัวมากกว่า 65 ล้านคน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ยากจนที่สุดในโลก

กับข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงมุมหนึ่งที่ผมยกนำมาเสนอให้ได้รับรู้เท่านั้น เป็นการเล่าให้ฟังถึงความก้าวหน้า และสถานการณ์เกี่ยวกับพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งบ้านอื่นเมืองอื่นเขาปลูกกัน

ส่วนบ้านเรานั้น ยังไม่รู้ว่าอีกเมื่อใดจะได้ลิ้มลอง (ปลูกอย่างเสรี) เหมือนคนอื่นเขาบ้าง...!!

 

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้