วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
23 เม.ย. 2557 05:01 น.
16 ปี ศาล รธน.

16 ปี ศาล รธน.

โดย
23 เม.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

www.constitutionalcourt.or.th

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 โดยเพิ่งครบรอบการก่อตั้งครบ 16 ปี เมื่อไม่นานมานี้ ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่นายกรัฐมนตรีโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่าม กลางความสนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ constitutionalcourt.or.th

ศาลรัฐธรรมนูญ นำเสนอองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ อำนาจหน้าที่ การใช้สิทธิของผู้ เกี่ยวข้อง และวิธีพิจารณาคดี คณะตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ รวบรวมรายนามและภาพถ่ายประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ท่าน นอกจากนั้น คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ยังรวบรวมคำวินิจฉัยกลางของคดีต่างๆ ที่มีการพิจารณาวินิจฉัย โดยแยกเป็นรายปี...คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้