วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


16 ปี ศาล รธน.

โดย

www.constitutionalcourt.or.th

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 โดยเพิ่งครบรอบการก่อตั้งครบ 16 ปี เมื่อไม่นานมานี้ ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่นายกรัฐมนตรีโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่าม กลางความสนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ constitutionalcourt.or.th

ศาลรัฐธรรมนูญ นำเสนอองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ อำนาจหน้าที่ การใช้สิทธิของผู้ เกี่ยวข้อง และวิธีพิจารณาคดี คณะตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ รวบรวมรายนามและภาพถ่ายประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ท่าน นอกจากนั้น คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ยังรวบรวมคำวินิจฉัยกลางของคดีต่างๆ ที่มีการพิจารณาวินิจฉัย โดยแยกเป็นรายปี...



22 เม.ย. 2557 11:07 22 เม.ย. 2557 11:07 ไทยรัฐ