วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุน'เครื่องช่วยฟัง'ดูแลคนพิการเข้าระบบหลักประกันฯเพิ่ม

สปสช.จับมือเนคเทคขยายโครงการนำร่องช่วยคนพิการทางการได้ยินรวม 2,000 ราย ให้เข้าถึงเครื่องช่วยฟังเพิ่ม หลัง สวทช. และเนคเทคได้ร่วมพัฒนาเครื่องช่วย Intima ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยินมากขึ้น... 

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากที่ทาง สปสช. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.พว.หรือเนคเทค) ในการพัฒนาระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเนคเทคได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องช่วยฟังแบบกล่องรุ่น P02 รุ่นอินทิมา (Intima) ซึ่งเป็นเครื่องช่วยฟังแบบกล่องที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องช่วยฟังที่ประดิษฐ์โดยคนไทยเอง ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยความร่วมมือของ สวรส. และก่อนหน้านี้ได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อกระจายเครื่องช่วยฟังดังกล่าวเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินให้เข้าถึงการรักษา จำนวน 1,000 เครื่อง เครื่องละ 7,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ สปสช.จัดให้คนพิการทางการได้ยินเข้าถึง

โดยจำนวนคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปัจจุบันมีจำนวน 166,536 คน จากการสำรวจพบว่ามีคนพิการทางการได้ยินเพียง 28,302 คนเท่านั้นที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ซึ่งรวมถึงคนพิการทางการได้ยินที่ได้รับเครื่องช่วยฟังจากโครงการนำร่องข้างต้น ดังนั้น เพื่อช่วยให้คนพิการทางการได้ยินเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังมากขึ้น สปสช.และเนคเทคจึงได้ขยายโครงการเพิ่มเติมอีก 1,000 เครื่อง ด้วยงบประมาณอีก 7 ล้านบาท รวมเครื่องช่วยฟังที่ให้ผู้พิการทางการได้ยินในโครงการนี้เป็น 2,000 เครื่อง งบประมาณ 14 ล้านบาท ที่ สปสช.สนับสนุนเป็นงบประมาณ พร้อมร่วมกับ สวรส.ในการประเมินประสิทธิภาพเครื่องช่วยฟังดังกล่าว

“ในการกระจายเครื่องช่วยฟังตามโครงการนี้จะส่งผ่านโรงพยาบาลที่ สปสช. ร่วมกับ สวรส. คัดเลือก ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วมจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการเครื่องช่วยฟัง ทั้งในด้านแพทย์ นักแก้ไขการได้ยิน สถานที่และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ของ สปสช. ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการช่วยคนพิการทางการได้ยินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

ด้านนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.พว.หรือเนคเทค) กล่าวว่า เครื่องช่วยฟังแบบกล่องรุ่น P02 รุ่นอินทิมา (Intima) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องช่วยฟังประสิทธิภาพสูงราคาประหยัด ออกแบบให้ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายระหว่างใช้งาน ผ่านการทดสอบการใช้งานทางคลินิกตามมาตรฐานสากล มีระบบควบคุมการผลิตตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 จนได้รับเครื่องหมาย CE สามารถวางจำหน่ายได้ในสหภาพยุโรป แถมยังมีราคาเพียงเครื่องละ 7,000 บาท ถูกกว่าเครื่องช่วยฟังนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งอยู่ที่ 13,500 บาท หรือเกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ การพัฒนาเครื่องช่วยฟังนี้ ยังจะนำไปสู่การส่งเสริมความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังไทย และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้พัฒนาเครื่องช่วยฟังรุ่นต่อไป รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการเครื่องช่วยฟังต่อไป.

สปสช. จับมือเนคเทคขยายโครงการนำร่องช่วยคนพิการทางการได้ยินรวม 2,000 ราย ให้เข้าถึงเครื่องช่วยฟังเพิ่ม หลัง สวทช. และเนคเทคได้ร่วมพัฒนาเครื่องช่วย Intima ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยินมากขึ้น... 22 เม.ย. 2557 10:09 22 เม.ย. 2557 12:36 ไทยรัฐ