วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหรัฐฯ ส่ง 'เลเซอร์สแกน 3 มิติ' บูรณะวัดไชยฯ

สหรัฐฯ ส่งอุปกรณ์เลเซอร์สแกน 3 มิติ ช่วยบูรณะโบราณสถานไทย พร้อมเก็บข้อมูลแบบละเอียด-แม่นยำ ด้านกรมศิลป์ชี้อุปกรณ์เป็นประโยชน์ เตรียมนำร่องใช้วัดไชยวัฒนาราม ขณะเล็งพิจารณาความเหมาะสมอาจซื้อไว้ใช้งาน จำลองวัตถุโบราณให้ศึกษา...

นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์เลเซอร์สแกน 3 มิติ สำรวจโบราณสถาน ตามโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2 นั้น กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีในงานมรดกวัฒนธรรมในการอนุรักษ์โบราณสถาน เนื่องจากการขุดค้นทางโบราณคดี และการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาการเครื่องมือเครื่องใช้ เทคนิคต่างๆ และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย จึงมีการนำอุปกรณ์เลเซอร์สแกน 3 มิติมาใช้กับงานโบราณสถาน เพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียด และมีความแม่นยำ โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลรูปแบบดิจิตอล ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาทำการประมวลผล และบูรณาการข้อมูลความรู้ที่ได้จากการดำเนินการมาใช้บูรณะโบราณสถาน ทั้งการทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกน การประเมินสภาพโบราณสถาน การวิเคราะห์รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม และโครงสร้าง

นายเอนก กล่าวอีกว่า จะเริ่มนำร่องดำเนินการที่วัดไชยวัฒนารามก่อน ด้วยการรวบรวม และประมวลผลพื้นที่ โครงสร้างรูปทรง ความสูง ลวดลายที่ปรากฏได้ชัดเจน ด้วยการถ่ายภาพสามมิติ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจะมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานทั่วประเทศมาเรียนรู้วิธีการทำงาน และให้มีการใช้ระบบเลเซอร์สแกน 3 มิติ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อเก็บเป็นคลังข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศ หากเกิดกรณีภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งจากคน หรือ ธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำท่วม แผ่นดินไหว ก็สามารถนำมาเป็นต้นแบบประเมินวิธีการทำงานในการบูรณะได้เร็วขึ้น และสามารถเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก

อย่างไรก็ตาม เห็นว่า เครื่องมือชิ้นนี้มีประโยชน์มาก เพราะในต่างประเทศ อย่างประเทศญี่ปุ่นได้นำมาใช้สแกนรูปทรงของโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อนำมาเป็นคลังข้อมูล ในการจำลองโบราณวัตถุ ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษา แต่ทั้งนี้ ราคาของเครื่องเลเซอร์สแกนสูงเกือบ 10 ล้านบาท กรมศิลปากรจึงต้องประเมินความคุ้มค่าของการใช้งานในภาพรวมทั้งหมดก่อน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่อาจจะมีการจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าวไว้ใช้งาน หรืออีกแนวทางหนึ่งก็อาจจะใช้วิธีจัดจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพราะต้องมีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม.

 

สหรัฐฯ ส่งอุปกรณ์เลเซอร์สแกน 3 มิติ ช่วยบูรณะโบราณสถานไทย พร้อมเก็บข้อมูลแบบละเอียด-แม่นยำ ด้านกรมศิลป์ชี้อุปกรณ์เป็นประโยชน์ เตรียมนำร่องใช้วัดไชยวัฒนาราม ขณะเล็งพิจารณาความเหมาะสมอาจซื้อไว้ใช้งาน จำลองวัตถุโบราณให้ศึกษา... 22 เม.ย. 2557 09:44 22 เม.ย. 2557 10:56 ไทยรัฐ