วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงเพิ่มโทษ คุมสถานบันเทิง

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ เสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับสถานบริการ

พร้อมจัดโซนนิ่งอีก8พื้นที่

บช.น.เสนอร่างแก้ไขกฎหมายใหม่คุมสถานบันเทิง พร้อมเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น อ้างผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวกฎหมาย พร้อมเสนอโซนนิ่งเพิ่มอีก 8 แห่ง ย่านเพชรบุรี ย่านถนนประเสริฐมนูกิจตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ย่านลาดกระบัง ย่านสุขุมวิท ย่านราชพฤกษ์ ย่านบรมราชชนนี ย่านรัชดา-ท่าพระ และย่านพระราม 2 ทั้ง 2 เรื่องอยู่ระหว่างให้ ตร.พิจารณา นำเสนอกระทรวงมหาดไทยต่อ

นครบาลดัดหลังสถานบริการด้วยการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษ โดยเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 เม.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. และโฆษก บช.น. กล่าวถึงผลการดำเนินการของชุดตรวจสอบสถานบริการ (ชตส.บช.น.) ที่เสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับสถานบริการว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายควบคุมสถานบริการฉบับใหม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 โดยแก้ไขเพิ่มโทษ มาตรา 26 ผู้ใดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จากของเดิมระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตั้งแต่ 3-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 120,000-400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเสนอมาตรา 26/1 เพิ่มเติม ผู้ใดดำเนินกิจการสถานบริการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือ ดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27/1 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง มาตรา 17 เกี่ยวกับเวลาเปิดปิดสถานบริการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สาเหตุที่ต้องแก้ไขเพิ่มโทษ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะที่ผ่านมามีการปรับเงินในอัตราต่ำ รวมถึงการลักลอบเปิดเกินเวลามักก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาด้วย

โฆษก บช.น. กล่าวต่อว่า การกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการในกฎกระทรวงใหม่ ให้สถานบริการประเภทต่างๆทั้ง 5 ประเภท ปิดไม่เกิน 01.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ได้แก่ มาตรา 3 (1) เปิด 20.00-01.00 น. มาตรา 3 (2) เปิด 11.00-14.00 น. และ 18.00-01.00 น. มาตรา 3 (3) เปิด 13.00-01.00 น. มาตรา 3 (4) เปิด 18.00-01.00 น. และมาตรา 3 (5) เปิด 18.00-01.00 น. พร้อมทั้งเพิ่มนิยามสถานบริการอีก 1 มาตรา คือ มาตรา 3 (6) ให้สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือยินยอมให้มีการดื่มสุรา ลักษณะสถานที่ ให้บริการเปิดโล่งหรือตัวอาคารไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด จัดให้มีดนตรี-การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง มีระดับเสียงเกิน 80 เดซิเบล ให้บริการไม่เกิน 23.00 น. เป็นสถานบริการ และต้องเก็บค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต โดยพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 10,000 บาท เกิน 100 แต่ไม่ถึง 300 ตารางเมตร 30,000 บาท และพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร 50,000 บาท

พล.ต.ต.อดุลย์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มีการกำหนดโซนนิ่งเพิ่มเติมจากเดิม 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านพัฒน์พงศ์ ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ และย่านรัชดา-ภิเษก เสนอให้เพิ่มเติมพื้นที่โซนนิ่งอีก 8 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเพชรบุรี ย่านถนนประเสริฐมนูกิจตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ย่านลาดกระบัง ย่านสุขุมวิท ย่านราชพฤกษ์ ย่านบรมราชชนนี ย่านรัชดา-ท่าพระ และย่านพระราม 2 ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นเพิ่มเติมในวันที่ 28 เม.ย.นี้ เพื่อเตรียมเสนอให้กระทรวงมหาดไทยนำเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มีรายงานว่า สำหรับสถานบริการและสถานบริการที่มีการจดทะเบียนและอยู่ในโซนนิ่ง มี 198 ราย จดทะเบียนแต่อยู่นอกโซน 480 ราย ส่วนที่มีการเปิดบริการและไม่มีการจดทะเบียนมีกว่า 2,000 ราย โดยคณะกรรมการรายงานตัวเลข ว่า หากสถานบริการทั้งหมดมีการจดทะเบียนถูกต้อง และเสียค่าธรรมเนียม ทำให้รัฐบาลจะมีรายได้ตก 100 กว่าล้านบาทต่อปี

22 เม.ย. 2557 08:03 22 เม.ย. 2557 08:03 ไทยรัฐ