วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ล.ต.ไฟเขียวหุ้นนวัตกรรมซบอก

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย เปิดโครงการ “หุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย” เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจกลุ่มนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้

“การเปิดโครงการหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทยครั้งนี้ เพื่อจุดประกายให้ธุรกิจที่เสนอสินค้าและบริการโดยอาศัยการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ คอนเทนต์และแอนิเมชั่นเห็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนระดมทุน เพราะเป็นธุรกิจที่ไทยสามารถแข่งขันได้”

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า Innovation และ Creativity สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวให้มีโอกาสเติบโตและเข้าถึงแหล่งระดมทุนเป็นภารกิจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โครงการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้ถือว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการเข้าระดมทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวว่า งานสำรวจวิจัยล่าสุดในไทยที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่ามูลค่ารายได้รวมของอุตสาหกรรมหมวดภาพยนตร์มีสูงถึง 26,992 ล้านบาท อุตสาหกรรมเพลงและคาราโอเกะมีสูงถึง 12,397 ล้านบาท อุตสาหกรรมเกมนั้นยิ่งสูงถึง 32,499 ล้านบาท ส่วนแอนิเมชั่น ซึ่งมีฐานที่จะเติบโตได้อีกมาก เพิ่งจะเริ่มต้นด้วยมูลค่า 5,623 ล้านบาท ดังนั้น ภายใต้ยุคของทีวีดิจิตอลและเทคโนโลยี 3G สู่ 4G “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ข้างต้น จะยิ่งทวีความสำคัญทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่า.

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 22 เม.ย. 2557 02:19 ไทยรัฐ