วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งรับเด็กโอดอสรอบพิเศษ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 หรือทุนโอดอส ว่า ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการดังกล่าววันที่ 22 เม.ย.นี้ เพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมด แต่ในเบื้องต้นทราบว่ามีผู้สมัครไม่มากจึงคาดว่าจะมีทุนเหลือ อย่างไรก็ตาม สำหรับการคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นที่ 4 รอบ 3 นี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการเตรียมคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้เด็กที่ได้รับทุนไปเรียน โดยเฉพาะการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกจะเน้นข้อสอบคัดเลือกเพื่อให้เด็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่น่าจะมีศักยภาพและพร้อมที่จะไปเรียนได้

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า หากมีทุนในรุ่นที่ 4 รอบ 3 เหลืออยู่อีกก็จะเปิดรับสมัครเป็นรอบพิเศษขึ้น โดยอาจนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์ ที่คำนึงถึงผู้ด้อยโอกาส นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มากขึ้น โดยต้องให้ได้ข้อสรุปในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ก่อนนำเสนอต่อ ครม.พิจารณาต่อไป.

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 หรือทุนโอดอส ว่า ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการดังกล่าววันที่ 22 เม.ย. 22 เม.ย. 2557 02:07 22 เม.ย. 2557 02:08 ไทยรัฐ