วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.ชี้เกณฑ์ประเมิน สกอ.-สมศ.ซ้ำซ้อน

ค้านตัดแต้มห่วงเจอปิดข้อมูล จี้หารือก่อนได้คุณภาพแค่บนกระดาษ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ). เปิดเผยว่า ทปอ.ได้หารือถึงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษารอบ 4 ในปี 2558 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งอาจจะซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งรวมทั้งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีมติเน้นย้ำให้ สกอ. ,สมศ . และ ทปอ. หารือร่วมกันเพื่อให้มีการบูรณาการตัวบ่งชี้และเกณฑ์เพื่อลดความซ้ำซ้อน ทั้งขอเรียกร้องให้ สกอ.และ สมศ.ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นมาแล้วในการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า คณะทำงานของ ทปอ.ศึกษาเกณฑ์แล้ว ไม่มั่นใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ สมศ.จัดทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ค่อยเห็นด้วยกับเกณฑ์ด้านลบ เช่น เกณฑ์ตัดแต้ม ที่กำหนดว่าหากมีนักศึกษากระทำความผิดแล้วมหาวิทยาลัยไม่แก้ไข หรือถ้ามีการจัดฉากเกิดขึ้นก็จะถูกตัดแต้ม ซึ่งน่าเป็นห่วงว่ามหาวิทยาลัยอาจจะปกปิดข้อมูลจะเป็นปัญหาในอนาคต อีกทั้งเกณฑ์ของ สมศ. ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภายนอกกับเกณฑ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ภายในของ สกอ. หากไม่ได้มีการพิจารณาร่วมกันอย่างเหมาะสม จะไม่สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอกได้ และจะกลายเป็นภาระของระบบประกันคุณภาพโดยภาพรวมของประเทศ ทำให้เป็นการประกันคุณภาพบนแผ่นกระดาษ ไม่ใช่การประกันคุณภาพเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่ระบบการศึกษาอย่างแท้จริง และเท่าที่ศึกษาพบว่าอาจจะมีตัวบ่งชี้ที่มีความซ้ำซ้อน มีความขัดแย้งในเชิงความหมายอยู่ประมาณ 15 ตัวบ่งชี้จาก 20 ตัวบ่งชี้ของ สมศ.

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ). เปิดเผยว่า ทปอ.ได้หารือถึงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษารอบ 4 ในปี 2558 22 เม.ย. 2557 02:04 22 เม.ย. 2557 02:05 ไทยรัฐ