วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นเรศแจงตั้งกก.ใหม่ทำถูก

เผย“ฉัตรแก้ว”สอบไม่ระบุตัว-ยันลุยสอบทุจริต ขสมก.

จากกรณีที่ ว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค รอง ผอ.ขสมก.ฝ่ายการเดินรถ ระบุว่า ได้ตรวจสอบพบว่า มีรถเมล์ปรับอากาศยูโรทู 27 คัน จอดไม่ได้ใช้งานอยู่ที่อู่บางพลี โดยอุปกรณ์ประจำรถหลายรายการสูญหายไป และรถเมล์สาย 522 จำนวน 9 คัน ที่ ขสมก.ทำสัญญาการให้บริการเชิงคุณภาพ หรือ PBC ไม่ติดป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี และหมดสัญญาตั้งแต่ปี 2556 ว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้วจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยและหาผู้รับผิดชอบ และได้มีคำสั่งย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อการสอบสวน แต่นายนเรศ บุญเปี่ยม รอง ผอ.ขสมก. และรักษาการ ผอ.ขสมก. ได้เสนอบอร์ด ขสมก.ให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว โดยระบุว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นตามข้อบังคับนั้น

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.57 นายนเรศ บุญเปี่ยม รอง ผอ.ขสมก.ฝ่ายบริการ รักษาการ ผอ.ขสมก.ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า หลังจากว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้ว มีคำสั่งดังกล่าว ก็ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากพนักงานและจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.ให้ทบทวนคำสั่งดังกล่าวเสนอต่อประธานบอร์ด ขสมก. และบอร์ดได้มอบหมายให้ ขสมก.ตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ตามระเบียบข้อบังคับองค์การฉบับที่ 46 ว่าด้วยวินัย การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ ข้อ 17 กำหนดว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและตำแหน่งผู้ที่ถูกกล่าวหา และเรื่องที่ถูกกล่าวหา รวมทั้ง ขสมก.ได้มีคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติงานให้รอง ผอ.ฝ่ายการเดินรถ (ว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้ว) ในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนพนักงานในสังกัดได้ตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าลงไป ซึ่งคำสั่งที่ว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้วออกคำสั่งมานั้นไม่มีชื่อ และตำแหน่งรวมทั้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา อีกทั้งยังไม่ทราบรายละเอียดว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นพนักงานระดับใด จึงได้ทำเรื่องเสนอประธานบอร์ดขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เพื่อดำเนิน– การให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 ว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้วได้เข้าพบประธานบอร์ด ขสมก.แล้ว และประธานบอร์ดได้นำเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมและมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ขสมก.จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งที่ 294/2557 และคำสั่งที่ 295/2557 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2557 ดังนั้น การยกเลิกคำสั่งของว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้วนั้นเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดร้องเรียน หรือฟ้องร้อง ขสมก.ในภายหลัง.

จากกรณีที่ ว่าที่ พ.ต.ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค รอง ผอ.ขสมก.ฝ่ายการเดินรถ ระบุว่า ได้ตรวจสอบพบว่า มีรถเมล์ปรับอากาศยูโรทู 27 คัน จอดไม่ได้ใช้งานอยู่ที่อู่บางพลี โดยอุปกรณ์ประจำรถหลายรายการสูญหายไป 22 เม.ย. 2557 01:46 22 เม.ย. 2557 01:47 ไทยรัฐ