วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลองใช้เลือดเทียม กับคนไข้คร้ังแรก

อังกฤษจะเริ่มทดลองใช้เลือดเทียม ซึ่งทำจากเซลล์ต้นกำเนิด กับคนไข้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

การวิจัยซึ่งตั้งเป้าหมายความสำเร็จเอาไว้ในปี พ.ศ. 2559 เชื่อมั่นว่าจะสามารถวางรากฐานขึ้นเป็นการผลิตเลือด เทียมให้เป็นอุตสาหกรรม จนแซงหน้าการบริจาคเลือด ที่เป็นแหล่งบริจาคเลือดให้กับผู้ป่วยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนบัดนี้ได้

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของบริการโลหิตแห่งชาติสก๊อตกล่าวว่า “เราสามารถทำเม็ดโลหิตแดง ที่สามารถใช้กับคนไข้ได้เป็นครั้งแรก” แต่บอกหนักแน่นว่า การทำเลือดเทียมได้ไม่ได้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีการบริจาคเลือดแล้ว แต่เชื่อว่าจะมีการใช้เลือดเทียมแทนกันเป็นปกติ ภายในเวลา 20 ปีหน้านี้

เขากับคณะต้องใช้เวลาอยู่ หลายปีกว่าจะพบวิธีในการเพาะเม็ด เลือดแดงที่โตเต็มที่แล้วให้ใช้งานได้เต็มที่จนสำเร็จ จนใช้เวลาแค่เพียงเดือนเดียวในทุกวันนี้

การทดลองถ่ายเลือดเทียมให้คนไข้ จะทำกับคนไข้โรคโลหิตจาง ทางพันธุกรรมชนิดเรื้อรัง ซึ่งจำเป็น จะต้องได้รับการถ่ายเลือดเป็นประจำ จำนวน 3 ราย ด้วยการถ่ายให้แค่รายละเพียงแค่ 5 ซีซี เป็นการทดสอบดูก่อนว่า จะมีอาการอย่างใดหรือไม่.

อังกฤษจะเริ่มทดลองใช้เลือดเทียม ซึ่งทำจากเซลล์ต้นกำเนิด กับคนไข้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์... 21 เม.ย. 2557 20:55 21 เม.ย. 2557 20:56 ไทยรัฐ