วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ยิ่งลักษณ์' FB ห่วงเศรษฐกิจปี 57 ถดถอยหนัก เหตุขัดแย้งการเมือง

'ยิ่งลักษณ์' FB ห่วงเศรษฐกิจปี 57 ถดถอยหนัก เหตุขัดแย้งการเมือง

  • Share:

"ยิ่งลักษณ์" โพสต์เฟซบุ๊ก ห่วงเศรษฐกิจไทยปี 57 ถดถอยหนัก จากการเมือง รับเครื่องมือชี้เศรษฐกิจเดือน ก.พ. ยังลดลงทุกตัว วอนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น...

วันที่ 21 เม.ย. 57 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า "จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากว่า 6 เดือน ส่งผลให้นักท่องเที่ยว นักลงทุน และภาคเอกชนทุกภาคส่วนขาดความเชื่อมั่น นำไปสู่ความถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่า จะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วันนี้ ดิฉันจึงได้เรียกประชุมหน่วยงานและคณะทำงานกำกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน และติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของปีงบประมาณ 2557 และ 2558

หลังจากรับฟังการรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดิฉันยิ่งมีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมากขึ้น เนื่องจากเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญๆ ในเดือน ก.พ. 2557 ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ลดลง ซึ่งเป็นผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว โดยสภาพัฒน์ได้ปรับลดการประมาณการ GDP ในปีนี้ จากร้อยละ 4–5 เป็นร้อยละ 3–4 ในขณะเดียวกัน ทางสถาบันการเงินภาคเอกชน ก็ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตได้เพียงร้อยละ 1–2 เท่านั้น

สำหรับการส่งออกยังมีการฟื้นตัวช้า โดยแรงขับเคลื่อนอาจมีไม่เพียงพอที่จะชดเชยการหดตัวของ อุปสงค์ในประเทศ และส่วนภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเคยขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง จากผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยว ผ่านสนามบินในกรุงเทพฯ ที่มีการชุมนุม เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานฯ ในเดือน ก.พ. ปี 2557 และ 2556 เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลดลง ร้อยละ 20 และท่าอากาศยานดอนเมือง ลดลง ร้อยละ 14

'ยิ่งลักษณ์'FB ห่วงเศรษฐกิจปี 57 ถดถอยหนัก เหตุขัดแย้งการเมือง

นอกจากนั้น เหตุการณ์ทางการเมืองที่ทำให้มีความล่าช้า ในการจัดการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลจะส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณปี 2558 สำนักงบประมาณรายงานว่า กระบวนการจัดทำงบประมาณได้ล่าช้าไปแล้วประมาณ 6 เดือน แม้ว่าสำนักงบประมาณแจ้งว่าในปี 2558 จะสามารถจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถทำงานได้ แต่ก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการลงทุนใหม่ หรือมีผลผูกพันกับรัฐบาลใหม่ได้ ซึ่งอาจทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2558 ต่ำกว่าที่ได้ประมาณการณ์ไว้

ในขณะเดียวกัน การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2557 ดิฉันได้สั่งการให้สำนักงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย เท่าที่สามารถดำเนินการได้ในฐานะรัฐบาลรักษาการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ พร้อมทั้งกระทรวงการคลัง ได้รายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสาเหตุหลักมาจากการบริโภคที่ลดลง

ดิฉันได้เสนอแนะว่า หน่วยงานด้านเศรษฐกิจจะต้องติดตามสถานการณ์เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา เช่น ในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้วิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ เพื่อหาสาเหตุของการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในส่วนของการลงทุน ได้สั่งการให้ BOI เร่งส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และต่อจากนี้ จะเร่งติดตามและบูรณาการการทำงานของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไป

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน สร้างความมั่นคงทางการเมืองให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน หลังจากนั้นดิฉันเชื่อว่า เศรษฐกิจของไทยมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน ค่ะ".

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้