วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุด 'แพทย์อาสาเฉพาะทาง' รักษา-ผ่าตัดฟรี ที่รพ.หัวหิน

สธ.ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง จัด 16 คลินิก ทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย ตรวจคัดกรอง-รักษาผู้ป่วยทั้งโรคทั่วไป สุขภาพจิต และโรคทุกระบบ ด้วยยาและการผ่าตัด ฟรี ที่ รพ.หัวหิน...
 
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 57 ที่ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า เปิดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์รุ่นที่ 2 แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยใช้โรงพยาบาลหัวหินและโรงเรียนพาณิชยการหัวหิน เป็นสถานที่จัดบริการประชาชนเป็นเวลา 1 วัน คือ วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 08.00-18.00 น. โดยจัดคลินิกเฉพาะทาง จำนวน 16 คลินิก ตรวจรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จาก 15 ราชวิทยาลัยและสถานพยาบาลชั้นนำ รวมกว่า 500 คน ให้บริการตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาผู้ป่วยทุกระบบ ด้วยยาและการผ่าตัด ฟรี โดยใช้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งจากส่วนกลางและของโรงพยาบาลหัวหิน ในเบื้องต้นมีผู้ป่วยจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และเพชรบุรี ลงทะเบียนเข้ารักษากว่า 500 ราย ซึ่งโครงการนี้สามารถรองรับเจ็บป่วยได้กว่า 3,000 ราย 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว นอกจากให้บริการประชาชนด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์แพทย์ไปยังแพทย์ในพื้นที่ พัฒนาระบบการประสานแพทย์ทุกภาคส่วน ในการจัดหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ในระดับเชี่ยวชาญ เข้าไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ในลักษณะของโรงพยาบาลสนาม และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับโรงพยาบาลในพื้นที่และท้องถิ่น ให้เป็นโรงพยาบาลสนามต้นแบบในอนาคต หากมีความจำเป็นต้องระดมกำลังแพทย์เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นั้นๆ ภายหลังรักษาแล้ว ผู้ป่วยทุกคน จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.

สธ.ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง จัด 16 คลินิก ทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย ตรวจคัดกรอง-รักษาผู้ป่วยทั้งโรคทั่วไป สุขภาพจิต และโรคทุกระบบ ด้วยยาและการผ่าตัด ฟรี ที่ รพ.หัวหิน... 21 เม.ย. 2557 15:42 21 เม.ย. 2557 18:26 ไทยรัฐ