วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผงะ! พบ 'ผ้าขี้ริ้ว-ปลาหมึกกรอบ'ปนเปื้อนน้ำยาดองศพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เตือนประชาชนระมัดระวังบริโภค ผ้าขี้ริ้ว และ ปลาหมึกกรอบ หลังสุ่มตรวจพบมีสารฟอร์มาลิน ปนเปื้อน เตือนผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารปนเปื้อน อาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกตรวจสารเคมีปนเปื้อนอาหารในตลาดสดจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24-28 มี.ค.ที่ผ่านมา ตรวจพบสารฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ) ปนเปื้อนในผ้าขี้ริ้ว และปลาหมึกกรอบ จากตัวอย่างเก็บตรวจทั้งหมด 119 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนในผ้าขี้ริ้ว 14 ตัวอย่าง และปลาหมึกกรอบ 1 ตัวอย่าง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนฟอร์มาลินดังที่กล่าวมา และขอเตือนไปยังผู้ประกอบการที่กระทำผิด จำหน่ายอาหารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการควบคุมอาหารปลอดภัยครอบคลุมกิจการ 4 ประเภท ได้แก่ ตลาดสด อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จและสถานประกอบการผลิตอาหาร ซึ่งในกลุ่มของอาหารสดจะต้องไม่พบสารปนเปื้อน 6 ชนิด คือ บอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารกันรา และสารเร่งเนื้อแดง หากตรวจพบว่ามีสารดังกล่าวปนเปื้อนในอาหาร ถือเป็นการจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า สารฟอร์มาลิน เป็นสารเคมีที่ใช้ในการดองศพไม่ให้เน่าเปื่อย จึงมักพบว่ามีผู้ค้าหัวใสบางรายนำไปผสมน้ำแช่อาหารทะเล เครื่องในและพืชผักต่างๆ เพื่อให้อาหารสดนาน ซึ่งอันตรายจากสารฟอร์มาลิน จะทำให้ผู้บริโภคมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปากคอแห้ง ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้ออาหารมารับประทาน หรือประกอบอาหารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพของเรา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เตือนประชาชนระมัดระวังบริโภค ผ้าขี้ริ้ว และ ปลาหมึกกรอบ หลังสุ่มตรวจพบมีสารฟอร์มาลิน ปนเปื้อน เตือนผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารปนเปื้อน อาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ 21 เม.ย. 2557 14:57 21 เม.ย. 2557 16:02 ไทยรัฐ


advertisement