วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทีมก.ม.พท.' แถลง 7 ทางออกประเทศ พร้อมแฉขบวนการสถาปนารัฏฐาธิปัตย์

"โภคิน พลกุล" แถลงการณ์ 7 ทางออกประเทศ แฉ ขบวนการสร้างสุญญากาศการเมือง 3 วิธี เตรียมสถาปนา "รัฏฐาธิปัตย์" จี้ "กกต." เร่งจัดลต. ห่วงล่าช้า กระทบงบประมาณปี 58

วันที่ 21 เม.ย. ที่พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ในนามพรรคเรื่อง "ทางออกของประเทศคือการเลือกตั้ง" ว่า 1.ความขัดแย้งในสังคมไทยขณะนี้ มีแนวโน้มไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นกลียุคได้นั้น

พรรคเพื่อไทยเห็นพ้องว่า มีสาเหตุหลักมาจากความพยายามของกลุ่มบุคคล พรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตย ไม่เคารพอำนาจอธิปไตย และการตัดสินใจของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ร่วมมือกันปฏิเสธการเลือกตั้ง ขัดขวางการเลือกตั้งทุกขั้นตอน 

ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการร่วมมือจากหลายองค์กรตามรัฐธรรมนูญในลักษณะสมคบคิดกันให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง และสถาปนาตนเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งใน 3 วิธีการ คือ 1).การยึดอำนาจรัฐโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่มกปปส. 2). การใช้กระบวนการวุฒิสภาที่ขัดรัฐธรรมนูญเสนอให้มีนายกฯ ที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง 3). การขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7

2.การสมคบคิดเพื่อไปสู่ความมุ่งหมายดังกล่าว เป็นต้นเหตุสำคัญของความพินาศของชาติ เพราะเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักสากลและระบอบประชาธิปไตย ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก เกลียดชังในหมู่ประชาชน ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

3.ทางออกจากความขัดแย้งมีเพียงวิธีเดียวคือ การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.49

4. พรรคเพื่อไทยหวังว่า การหารือระหว่าง กกต. กับพรรคการเมืองในวันที่ 22 เม.ย. จะนำไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด มิเช่นนั้นจะเป็นการสมประโยชน์ของทฤษฎีสมคบคิด ที่มุ่งให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง และการบริหาร จะกระทบต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ซึ่งปกติสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯดังกล่าวในเดือนพ.ค. และเป็นกฎหมายใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 ดังนั้นการขับเคลื่อนประเทศในทุกส่วน จะติดขัดหมด ประชาชนจะเดือดร้อนอย่างหนัก 

5.ศาลรัฐธรรมนูญมิได้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 เป็นไปโดยไม่สุจริต แต่ให้เหตุผลว่า การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นช่วงที่มีความขัดแย้ง แตกแยกของชนในชาติอย่างรุนแรง มีการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นขอให้ฝ่ายที่ขัดขวางการเลือกตั้ง อย่าอ้างว่า ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วจะไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เพราะเท่ากับเป็นการดูถูก กกต.ว่า ไม่สามารถจัดเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมได้ 

6.พรรคเพื่อไทยขอให้ทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้ง

7.ขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐยืนหยัดพิทักษ์ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้วิจารณญาณโดยสุจริตในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้

ขอให้ทราบว่า หากมีบุคคลใดหรือองค์กรใด กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทุกคนมีสิทธิต่อต้านการกระทำดังกล่าวโดยสันติวิธี

"โภคิน พลกุล" แถลงการณ์ 7 ทางออกประเทศ แฉ ขบวนการสร้างสุญญากาศการเมือง 3 วิธี เตรียมสถาปนา "รัฏฐาธิปัตย์" จี้ "กกต." เร่งจัดลต. ห่วงล่าช้า กระทบงบประมาณปี 58 21 เม.ย. 2557 14:56 21 เม.ย. 2557 15:39 ไทยรัฐ