วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ่างทองบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายแด่ 'ในหลวง'

สามเณรพร้อมใจบวชภาคฤดูร้อน ถวายแด่ "ในหลวง" ที่วัดศุขเกษมธรรมิการาม

วัดดังอ่างทองจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "พุทธชยันตี บรรพชา สร้างความดีแก่ครอบครัว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 57 ที่วัดศุขเกษมธรรมิการาม ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง ได้มีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการ "พุทธชยันตี บรรพชา สร้างความดีแก่ครอบครัว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทางวัดได้ประกาศรับสมัครเยาวชนจากทั่วทั้งประเทศ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 33 คน เดินทางมาจากทั่วทุกภาค

ทั้งนี้ ทางวัดได้บรรพชาสามเณรทั้ง 33 รูป และฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา เช่น วิชาพุทธประวัติ ธรรม ศาสนพิธี อีกทั้งยังมีการฝึกนั่งกรรมฐาน เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา จนเกิดความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทำให้เยาวชนมีสุขภาพจิตที่เข็มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นประโยชน์ของความสามัคคี มีความอดทนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้

นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังได้รับความสบายใจ เมื่อได้เห็นบุตรหลานอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ได้ชื่อว่า เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดศุขเกษมธรรมิการาม เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย แห่งแรกของ จ.อ่างทอง นับเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัด มีอายุกว่า 103 ปี.

วัดดังอ่างทองจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "พุทธชยันตี บรรพชา สร้างความดีแก่ครอบครัว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 21 เม.ย. 2557 14:11 21 เม.ย. 2557 20:50 ไทยรัฐ