วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัทลุงจับแรงงานฝึกภาษาอังกฤษพร้อมรับประชาคมอาเซียน

พัทลุงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน รองรับประชาคมอาเซียน โดยตั้งเป้าอบรม 10 รุ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัว

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.57 ที่โรงแรมชัยคณาธาณี อ.เมืองพัทลุง นายสุชาติ สุวรรณกาศ รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่แรงงานในสถานประกอบการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง และศูนย์ประสานงานภาคีองค์กรเครือข่ายชุมนุมจังหวัดพัทลุงร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจทักษะที่เป็นสากล ในการรองรับประชาคมอาเซียน

นายสุชาติ กล่าวว่า โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน เป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้ใช้แรงงานในกลุ่มพนักงานโรงแรม โดยมีเป้าหมายดำเนินการอบรมจำนวน 10 รุ่น จำนวน 230 คน ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ เริ่มโครงการเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2557 โดยเน้นย้ำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ได้มีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัทลุงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน รองรับประชาคมอาเซียน โดยตั้งเป้าอบรม 10 รุ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัว 21 เม.ย. 2557 13:31 21 เม.ย. 2557 20:52 ไทยรัฐ