วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทปอ.มีมติปรับรับเด็ก 'สอบหลังจบ ม.6-ใช้ข้อสอบกลาง'

ทปอ.มีมติปรับรับเด็ก 'สอบหลังจบ ม.6-ใช้ข้อสอบกลาง'

  • Share:

ทปอ.เห็นชอบตามมติคณะกรรมการศึกษาแนวทางฯ สกอ. กรณีปรับระบบคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย 'สอบหลังจบ ม.6-ใช้ข้อสอบกลาง' พร้อมเผยปีการศึกษา 57 จะมีนักศึกษากว่า 6,000 คน ได้รับผลกระทบกรณี กยศ.ถูกตักงบฯ 6,700 ล้านบาท...


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ครั้งที่ 2/2557 ว่า ในการประชุมได้หารือกับเกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเบื้องต้นเห็นด้วยกับที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางฯ ของ สกอ.ในการปรับระบบการคัดเลือกระบบรับตรง ที่ควรดำเนินการหลังจากที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว เพื่อเด็กจะได้ตั้งใจเรียนจนจบหลักสูตร และให้ใช้ข้อสอบกลางคัดเลือกเด็ก ก่อนนำคะแนนไปยื่นได้ทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เด็กสอบครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายในการสอบ รวมถึงการเดินทางไปสอบ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังหารือถึงผลกระทบของนิสิตนักศึกษาที่อาจจะต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาต่อ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 กยศ.ถูกปรับลดงบประมาณ จำนวน 6,700 ล้านบาท โดยจากรายงานของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ทปอ.พบว่า ในการตัดงบประมาณครั้งนี้ จะมีนิสิตนักศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบจำนวน 6,471 คน ทั้งนี้ ทปอ.ย้ำหลักการที่ยึดมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค มีแนวทางที่จะช่วยเด็ก อาทิ การเร่งรัดให้ผู้กู้ยืมรายเก่าชำระคืนเงินกู้เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนให้ผู้กู้รายใหม่ การให้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อหารายได้เสริม เป็นต้น

ศ.นพ.รัชตะ ยังกล่าวอีกว่า ทปอ.ยังเน้นบทบาทการปฏิรูปประเทศ มีการสนับสนุนด้านวิชาการ ทั้งการส่งเสริมวิชาการ ความเป็นวิชาการ และหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการรวบรวมรายชื่ออาจารย์จากทุกสถาบันเพื่อเชื่อมโยงกันต่อไป ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้แต่ละสถาบันจัดกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อเป็นการสานต่อโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง และให้รวมตัวจัดกิจกรรมร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยจะเริ่มวันที่ 8 มิ.ย.นี้ ด้วยการปั่นจักรยาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน คาดมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 500-1,000 คน.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้