วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
22 เม.ย. 2557 05:01 น.
บทบาทผู้ตรวจ มท.

บทบาทผู้ตรวจ มท.

โดย ซี.12
22 เม.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

สิ่งที่ขอนำเสนอในวันนี้คือเรื่องราวของบทบาทของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยยุคใหม่ ซึ่งมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

หากจะทบทวนที่มาของนักปกครองรายนี้ ในช่วงการแต่งตั้งก็มีคำถามว่าเขาผิดอะไรถึงโยกย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งเจ้ากระทรวงก็ตอบแบบขอไปทีว่ากำลังขอคืนระดับ 11 ให้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้ารับหน้าที่เป็น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย แล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าบทบาทของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ดูได้จากผลงานในรอบ 6 เดือนปรากฏ ว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากกว่า 6 เดือนก่อนในระยะเดียวกัน 3เท่าและเรื่องร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนสามารถแก้ไขได้หรือชี้แจงจัดการเรื่องจนเป็นที่พอใจคิดเป็นร้อยละ 97 ความฉับไวในการจัดการเรื่องจากเดิมกำหนด 2 เดือน เวลานี้เหลือภายใน7วัน

นอกจากนี้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ยังได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้งานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสามารถตอบสนองอุดมการณ์ของกระทรวงมหาดไทยคือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ได้อย่างแท้จริง ได้กำหนดใช้กลยุทธ์ 3 ร ไว้คือ รับ เร่งและรุก

แนวทาง รับ คือ เป็นการเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ ปัจจุบันเป็นจดหมายการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์สายตรง 1567 หรือมาร้องด้วยตนเองและยังมีการประสานขอข้อมูลข้อร้องเรียนจากสำนักพระราชวังกรณีการถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งถือว่าปัญหาทั้งหลายกลไกของกระทรวงมหาดไทยสามารถจัดการได้โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในจังหวัดก็เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้ว

แนวทางที่ 2 คือ เร่ง จากข้อเท็จจริงปัจจุบันมีรายการทีวี รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องขอความช่วย เหลือ สำนักงานผู้ตรวจได้จัดเจ้าหน้าที่เป็นทีมงานคอยติดตามในทุกรายการ เลือกเฉพาะที่เป็นเหตุเกิดในจังหวัด หรือเกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้จัดทำทะเบียนแล้วประสานกับจังหวัดขอทราบผลการปฏิบัติ นี่คือการเร่งรัด การแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น

แนวทางสุดท้ายคือ รุก เป็นการประชาสัมพันธ์ผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือการร้องขอความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพราะบางเรื่องเป็นปัญหาเหมือนๆกัน การแจ้งผลจะทำให้ได้รับทราบในแนวทางการปฏิบัติหรือคำชี้แจงไปพร้อมๆกันในอีกส่วนหนึ่งแสดงให้ประชาชนได้ทราบและมั่นใจถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะดูแลทุกข์สุข ช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน และที่สำคัญจะเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

แม้วันนี้กระทรวงมหาดไทยจะถูกปิดมาเป็นระยะเวลาร่วม 5 เดือนแล้ว สำนักงานเองต้องย้ายที่ทำงานมากกว่า 2 ครั้งแล้ว จนตอนนี้ใช้สำนักงานกรมที่ดินเก่าเป็นที่ทำงานชั่วคราว แต่ไม่ถือเป็นอุปสรรคสำหรับการรับปัญหา และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสมดังคำขวัญที่ว่า “ช่วยราษฎร์ให้พ้นทุกข์ คือ ความสุขของคนมหาดไทย”

ในช่วงที่ฝ่ายการเมืองมัวแต่แก้ปัญหาความถูกต้องชอบธรรมของตัวเองก็มีแต่ฝ่ายราชการประจำนี่แหละที่เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้.

 

"ซี.12"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้