วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'4 ครูนาฏศิลป์ไทย' คว้ารางวัลศิลปินคึกฤทธิ์ ปี 2557

'4 ครูนาฏศิลป์ไทย' คว้ารางวัลศิลปินคึกฤทธิ์ ปี 2557

  • Share:

'4 ครูนาฏศิลป์ไทย' คว้ารางวัลศิลปินคึกฤทธิ์ ปี 2557 ในโอกาส 103 ปี ชาตกาล 'ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช' ขณะเดียวกัน พร้อมจัดบันทึกการแสดงโขน เพื่อเก็บเป็นท่ารำต้นแบบให้เยาวชนได้ศึกษา...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.57 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 103 ปี ชาตกาล พล.ต. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 13 ของประเทศไทย ศิลปินแห่งชาติ และบุคคลของโลก จึงมีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิลปินคึกฤทธิ์ ประจำปี 2557 4 สาขา มีดังนี้ 

สาขานาฏศิลป์ ได้แก่ ครูรติวรรณ กัลยาณมิตร สาขาดุริยางค์ไทย ได้แก่ ครูอุทัย ปานประยูร สาขาคีตศิลป์ (พากย์โขน) ได้แก่ ครูธีรภัทร์ ทองนิ่ม และสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางกรรณิกา ธรรมเกษร ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณล้วนมีผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ และเคยร่วมงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มาแล้วทั้งสิ้น

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า ในปีนี้มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติ บรมครูในด้านการแสดงโขน คือ ครูจตุพร รัตนวราหะ ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว และครูจากศิลปินคึกฤทธิ์ มาแสดงวิธีการเรียนการสอนโขน และการแสดงทุกชุด เพื่อที่บันทึกภาพ ก่อนเก็บรักษาไว้ยังห้องสมุดของมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานท่ารำต้นแบบและทรงคุณค่าให้อนุชนหลังได้ศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีเยาวชนทุกวัยเข้ามาเรียนโขน พากย์โขน และดนตรีไทย รวมกว่า 300 คนแล้ว โดยเฉพาะที่นี่ถือเป็นศูนย์เรียนดนตรีไทยแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ทั้งนี้ รางวัลศิลปินคึกฤทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2537 ในรูปแบบของโครงการอนุเคราะห์ศิลปิน ก่อนปรับเปลี่ยนมาเป็นรางวัลคึกฤทธิ์ในปี 2552 และดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้