วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัวเลขที่ซ่อนอยู่

โดย เพลิงมรกต

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 สรุปยอดความสูญเสียในช่วง 7 วันอันตราย วันที่ 11-17 เม.ย.2557 มีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย

ภาพรวมที่สังคมส่วนใหญ่ให้ความสนใจก็คือ จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนคนเจ็บและจำนวนคนตาย

ยอดรวมการเกิดอุบัติเหตุ 2,992 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 164 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3,225 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 185 คน ผู้เสียชีวิต 322 ราย

ลดลงจากปีที่แล้ว 1 ราย

ถึงแม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะลดลง แต่ภาพรวมไม่น่าพอใจเพราะจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บยังเพิ่มมากขึ้น

ตัวเลขที่มีประโยชน์ในการลดอุบัติเหตุได้แก่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 36.76 รองลงมาขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.47

เห็นได้ว่าทั้ง 2 สาเหตุเป็นการขับรถที่ผิดกฎหมาย

ดังนั้นกุญแจสำคัญของการลดอุบัติเหตุจึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนำมาถึงตัวเลขอีกชุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจนัก นั่นคือสถิติการเรียกตรวจรถประเภทต่างๆ

ในช่วง 7 วันอันตรายมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกปฏิบัติหน้าที่รวมแล้ววันละ 60,000-70,000 คน เรียกตรวจรถวันละกว่า 5 แสนคัน

วันที่ 11 เม.ย. ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ เรียกตรวจ 546,744 คัน ถูกดำเนินคดี 75,630 คัน ไม่มีใบขับขี่ 23,265 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 21,601 ราย

วันที่ 17 เม.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ เรียกตรวจ 597,820 คัน ถูกดำเนินคดี 90,182 ราย ไม่มีใบขับขี่ 26,715 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 26,617 ราย

จากสถิติที่บันทึกไว้บ่งชี้ว่า รถที่ถูกเรียกตรวจทุก 6-7 คันจะมีผู้ทำผิด 1 คัน

ถือเป็นอัตราที่สูงมาก

ยิ่งกว่านั้น ความผิดอันดับ 1 และ 2 เป็นความผิดเดิมๆคือ ไม่มีใบขับขี่และไม่สวมหมวกนิรภัย

การเรียกตรวจรถวันละ 5-6 แสนคันถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้ว แต่ตัวเลขผู้กระทำผิดยังสูงแสดงว่า ผู้ขับขี่ไม่เกรงกลัว

ดังนั้นการเรียกตรวจอย่างเข้มงวดจึงไม่เพียงพอ

ยังต้องมีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดด้วย.

 

"เพลิงมรกต"
pluengmorakot@thairath.co.th

21 เม.ย. 2557 08:34 21 เม.ย. 2557 08:34 ไทยรัฐ