วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.ในเมืองกรุงยังมีที่นั่งว่างเฉียด 3 พัน

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ สพม.2 ว่าเวลานี้ยังมีโรงเรียนในพื้นที่ที่ยังพอมีที่นั่งว่างเหลืออยู่ ซึ่งสามารถรองรับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียนได้อีก โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้าเรียนรีบไปแจ้งขอรับการจัดสรรที่เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 เม.ย.นี้

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการ สพม.เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 1 มีที่นั่งว่างระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 2,438 คน ดังนี้ ร.ร.แจงร้อนวิทยา ม.1 ว่าง 62 คน ร.ร. ไชยฉิมพลีวิทยาคม 110 คน ร.ร.ทวีธาภิเษกบางขุนเทียน 135 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 8 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 79 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 67 คน ร.ร.นวลนรดิษฐ์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 4 คน ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 61 คน ร.ร.มักกะสันวิทยา 92 คน ร.ร.มัธยมวัดดาวคะนอง 216 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม23คน ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 16 คน ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 33 คน ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ12คน ร.ร.วัดน้อยนพคุณ 116 คน ร.ร.วัดบวรนิเวศ 138คน ร.ร.วัดบวรมงคล 55 คน ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 49 คน ร.ร.วัดพุทธบูชา 65 คน ร.ร.วัดรางบัว 114 คน ร.ร.วัดราชบพิธ 126 คน ร.ร.วัดราชาธิวาส 147 คน ร.ร.วัดสระเกศ 36 คน ร.ร.วัดสังเวช74คน ร.ร.วัดอินทาราม 20 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 191 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 96 คน ร.ร.สวนอนันต์ 53 คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 29 คน ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 50 คน และ ร.ร.อุบลรัตน ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 161 คน

ผอ.สพม.เขต 1 กล่าวอีกว่า ส่วนระดับมัธยม ศึกษาปีที่ 4 มีที่ว่างรวม 1,297 คน ดังนี้ร.ร.แจงร้อนวิทยา ว่าง 9 คน ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 53คน ร.ร.ทวีธาภิเษกบางขุนเทียน 60 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 19 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพี พลารักษ์ 68 คน ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 36คน ร.ร.มักกะสันวิทยา 145 คน ร.ร.มัธยมวัดดาวคะนอง 53 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม 70 คน ร.ร.มัธยมวัด เบญจมบพิตร 90 คน ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 คน ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 81 คน ร.ร.วัดน้อยนพคุณ 58 คน ร.ร.วัดพุทธบูชา 79 คน ร.ร.วัดรางบัว 101 คน ร.ร.วัดสระเกศ 26 คน ร.ร.วัดสังเวช 86 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 98 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 12 คน ร.ร.สวนอนันต์ 65 คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 12 คน และ ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 41คน

ด้านนายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.เขต 2 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 2 มีที่นั่งว่างระดับ ม.1 รวม 548 คน ดังนี้ ร.ร.นนทรีวิทยา37คน ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม 83 คน ร.ร.เจ้าพระยาวิทยาคม 58 คน ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 6 คน ร.ร.ราชวินิตบางเขน 42 คน

ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 62 คน ร.ร.ศรีพฤฒา 80 คน ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 50 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 40คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 25 คน ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง 42 คนและ ร.ร.ปทุมคงคา 23 คน ส่วนระดับชั้น ม.4 นั้นแต่ละโรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนที่หลากหลาย ดังนั้นโรงเรียนต้องพิจารณาศักยภาพของเด็กแต่ละคนประกอบการพิจารณา จึงขอให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้ลูกเข้าเรียนที่ใดไปติดต่อที่โรงเรียนโดยตรงเพื่อได้ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมายอมรับว่ายังมีปัญหาการจัดสรรที่เรียนให้แล้วแต่เด็กไม่ยอมไป จึงต้องชี้แจงและทำความเข้าใจให้ชัดเจน.

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 21 เม.ย. 2557 02:32 21 เม.ย. 2557 02:37 ไทยรัฐ