วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.หนุนรับตรงเด็กจบ ม.ปลาย ระดม นศ.ปั่นจักรยานต้านโกง

ที่ประชุม ทปอ. หนุนรับตรงเด็กจบมัธยมปลาย เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา - ระดมนักศึกษาปั่นจักรยานต้านโกง 8 มิ.ย.นี้ ...

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2557 โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ ทปอ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เบื้องต้นมีมติเห็นด้วยให้การคัดเลือกระบบรับตรง ดำเนินการหลังจากที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว และหากจะใช้ข้อสอบมาคัดเลือกเด็กจะต้องใช้ข้อสอบกลาง และนำคะแนนไปยื่นได้ทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เด็กสอบครั้งเดียวไม่ต้องวิ่งรอกสอบ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ถูกปรับลดงบประมาณปี 2557 จำนวน 6,700 ล้านบาท คาดว่าจะมีนักศึกษายากจนแต่ผ่านการคัดเลือกได้รับผลกระทบจำนวน 6,471 คน จึงให้เร่งหาทางช่วยเหลือ อาทิ การเร่งรัดให้ผู้กู้ยืมรายเก่าชำระคืนเงินกู้เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนให้ผู้กู้รายใหม่ การให้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำงานพิเศษหารายได้เสริม เป็นต้น

ประธาน ทปอ. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังพิจารณาบทบาท ทปอ.ในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะมีการสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้แต่ละสถาบันจัดกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสานต่อ โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง ทั้งนี้จะมีการรวมทุกสถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมร่วมเชิงสัญลักษณ์ ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ ด้วยการปั่นจักรยาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน คาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วม 500-1,000 คน.

ที่ประชุม ทปอ. หนุนรับตรงเด็กจบมัธยมปลาย เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา - ระดมนักศึกษาปั่นจักรยานต้านโกง 8 มิ.ย.นี้ ... 20 เม.ย. 2557 23:09 21 เม.ย. 2557 00:30 ไทยรัฐ