วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เด็กไทยถูกละเมิดสิทธิ ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนยูเอ็นได้โดยตรง

มีผลบังคับใช้แล้ว สำหรับเด็กในประเทศไทยที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้โดยตรง โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน เมื่อเดือน ก.ย.ปี 2555 โดย นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน โดยอนุญาตให้เด็ก กลุ่มเด็กหรือตัวแทนของเด็กสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้โดยตรง ในกรณีที่ถูกละเมิดและไม่สามารถใช้กระบวนการที่มีอยู่ในประเทศในการได้รับความยุติธรรม โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 57 ที่ผ่านมา

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ กล่าวอีกว่า การให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับฯฉบับนี้ ถือเป็นสนธิสัญญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้สัตยาบันอีกด้วย ส่วนประเทศอื่นๆอีก 9 ประเทศที่ให้สัตยาบันดังกล่าวตามมา ได้แก่ แอลเบเนีย, โบลิเวีย, คอสตาริกา, กาบอง, เยอรมนี, มอนเตเนโกร, โปรตุเกส, สโลวีเนีย และสเปน เรื่องนี้นับเป็นก้าวสำคัญและน่าชื่นชมประเทศไทยมาก ในการแสดงถึงการเป็นผู้นำในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก ซึ่งในการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาตินี้ หากทางคณะกรรมการฯ ลงความเห็นว่า มีการละเมิดสิทธิเด็กเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการฯ จะให้คำแนะนำรัฐบาลเพื่อจัดการและเยียวยาในกรณีนั้นๆต่อไปด้วย.

มีผลบังคับใช้แล้ว สำหรับเด็กในประเทศไทยที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้โดยตรง 20 เม.ย. 2557 12:56 20 เม.ย. 2557 12:58 ไทยรัฐ