วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สหภาพรัฐสภาส่งหมายเตือนถึง ป.ป.ช.ไทย

สหภาพรัฐสภาส่งหมายเตือนถึง ป.ป.ช.ไทย

  • Share:

Amicus Brief จากสหภาพรัฐสภา หรือ Inter-Parliamentary Union ที่เราเรียกกันอย่างย่อว่า IPU ส่งตรงถึง ป.ป.ช. ของไทยแล้ว เรื่องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตาม “หลักการประชาธิปไตย”

และ “หลักกฎหมาย” อย่างเคร่งครัด อย่าเอาหลักการของตนเองและพวกพ้องมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ หรืออยู่เหนือหลักประชาธิปไตยอันเป็นสากล ซึ่งหาก ป.ป.ช. ของประเทศไทยละเมิด ก็อาจจะถูกประเทศประชาธิปไตยอื่นที่เป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาแอนตีและผลักให้เราเป็นชาติรัฐที่อยู่ในบัญชีดำของโลก ซึ่งรายละเอียดข้อความในสารนั้น ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ อาจจะมีสื่ออื่นๆ นำไปแพร่ขยายกระจายบอกเล่าต่อกันไปเรื่อยๆ ครับ

Amicus Brief หมายถึง การเตือนด้วยการให้เหตุผลทางกฎหมาย ถือว่าเป็นการเตือนอย่างแรง ซึ่งนานทีปีหน ที่สหภาพรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรของโลกจะเตือนใครอย่างนี้สหภาพรัฐสภาคืออะไร?

ผมและพี่ชายเคยตามพ่อซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 1. สมาชิกสหภาพรัฐสภา 2. กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา และ 3.มนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา

ผมก็เลยพอมีความรู้อยู่บ้างว่า IPU เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างรัฐสภานานาประเทศ ถ้าเป็น “สมาคมระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล” เราก็เรียกว่า “สหประชาชาติ” แต่สหภาพรัฐสภาเป็น “สมาคมระหว่างรัฐสภากับรัฐสภา” ด้วยกัน

สหประชาชาติตั้งทีหลังสหภาพรัฐสภานานนะครับ ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 มีการเรียกร้องให้มีการประชุมระหว่างสมาชิกแห่งรัฐสภาในประเทศภาคพื้นยุโรปเกี่ยวกับสันติภาพ + ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน เพราะประเทศในยุโรปทะเลาะรบพุ่งกันจนเกิดสงครามขึ้นบ่อยครั้ง สมาชิกรัฐสภาในทวีปยุโรปจึงคิดว่า ถ้ามีการประชุมร่วมกันระหว่าง ส.ส. ส.ว. ของประเทศต่างๆ ก็จะทำให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะได้ใช้เวทีการประชุมขจัดข้อขัดแย้งที่อาจจะมีขึ้น สมาชิกรัฐสภามีความเชื่อว่า เวทีระหว่างสมาชิกรัฐสภาจะนำความสงบสุขมาสู่โลก

31 ตุลาคม พ.ศ.2431 (126 ปีที่แล้ว) มีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และมีการประชุมระหว่างรัฐสภาของประเทศต่างๆ เป็นครั้งแรกเมื่อ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ที่กรุงปารีส มีสมาชิกรัฐสภาเข้าประชุม 95 คน จาก 9 ประเทศ ทั้งฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม เดนมาร์ก ฮังการี อิตาลี ไลบีเรีย สเปน และสหรัฐอเมริกา

อีก 5 ปีถัดมา จึงมีการยกร่างธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา และในการประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 5 ที่กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2435 ที่ประชุมฯ ได้ตั้งสำนักงานกลางชื่อว่า “สำนักงานสหภาพระหว่างรัฐสภาเพื่อตัดสินกรณีพิพาทระหว่างประเทศ”

พอถึงการประชุมสหภาพรัฐสภาที่กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ.2437 ธรรมนูญของสหภาพรัฐสภาก็ได้รับการรับรองจากบรรดาสมาชิกของสหภาพรัฐสภา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สำนักงานกลางสหภาพรัฐสภาที่นครเจนีวาได้ดำเนินการเพื่อรักษาโครงงานของสหภาพรัฐสภาให้คงอยู่ต่อไป หลังสงคราม ก็มีการประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 36 พ.ศ.2490 ที่กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และต่อจากนั้น สหภาพรัฐสภาก็ได้จัดให้มีการประชุมกันทุกปีเรื่อยมาไม่เคยขาด

การประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งแรกในทวีปเอเชีย เป็นการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 45 จัดที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.2499 ส่วนการประชุมครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ เป็นครั้งที่ 47 จัดที่นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สหภาพรัฐสภาเป็นศูนย์กลางการประชุมรัฐสภานานาชาติที่สำคัญที่สุดของโลกมาแล้ว 115 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2442 มีภารกิจส่งเสริมการติดต่อ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรัฐสภาและสมาชิกของรัฐสภาทั่วโลก และประสบความสำเร็จในการพิจารณาประเด็นปัญหาระดับนานาชาติมากมาย

ที่สุดของที่สุดที่ผมเห็นว่าสหภาพรัฐสภาทำได้สำเร็จดีก็คือ การสนับสนุนคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบกติกาสากล เพราะนี่คือปัจจัยสำคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา สุดท้ายก็คือ สหภาพรัฐสภาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่มั่นคงของผู้แทนประชาชน สหภาพรัฐสภาทำงานใกล้ชิดร่วมกันกับสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ อีกหลายแห่ง

วันนี้รัฐสภาทั่วโลก 153 ประเทศ สนใจการตัดสินและการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระต่างๆของไทย ซึ่งเราคนไทยก็ควรจะต้องรู้จักองค์กรระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับองค์กรไทย ว่าองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้น มีประวัติความเป็นมาและมีหน้าที่อย่างไร ในการดูแลโลกใบนี้ของเราให้ สงบและสันติ.

 

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้