วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสอ.ห่วงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยชะลอตัว มูลค่าส่งออกหด

กสอ.ห่วงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยชะลอตัว ผนึก 9 หน่วยงานรัฐ รุกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน เน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ...

นางอรรชกา ศรีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยขยายตัวลดลง ตั้งแต่ปี 55 ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรม ประสบปัญหาในการเพิ่มขีดความสามารถแตกต่างกัน โดยภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในปี 56 มีมูลค่าการส่งออกรวมกว่า 586,000 ล้านบาท และมีปริมาณแรงงานรวมกว่า 2,903,000 คน โดยในปี 57 อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากไทยมีความเสียเปรียบในด้านปัจจัยการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า

นอกจากนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกชะลอและลดการบริโภคสินค้ากลุ่มแฟชั่น ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประสบปัญหาขาดการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงจากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีนี้ มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ จะเพิ่มขึ้น 5%​จากปี 56 ที่มีมูลค่าการส่งออก 227,000 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักในการส่งออก คือ จีน ญี่ปุ่น อาเซียน สหรัฐอเมริกา และยุโรป  

ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ประสบปัญหาขาดความเชื่อมโยงในการผลิต และขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต โดยคาดว่าในปีนี้มูลค่าการส่งออกจะขยายตัว 5%​ จากปีก่อนทีี่มีมูลค่าการส่งออก 53,000 ล้านบาท หดตัวจากปี 55 ถึง 2%​

ในขณะที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 306,000 ล้านบาท หดตัวลง 6.4%​ จากปีก่อนหน้า คาดว่าในปีนี้จะขยายตัว 6% ​โดยตลาดส่งออกสำคัญ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเบลเยียม อุปสรรคสำคัญ คือ คู่แข่งสำคัญของไทยในตลาดโลก ได้เปรียบทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบ

ล่าสุด กสอ.ได้ร่วมกับ 7 องค์กรภาครัฐและหน่วยงานเอกชน จัด “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

กสอ.ห่วงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยชะลอตัว ผนึก 9 หน่วยงานรัฐ รุกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน เน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ... 19 เม.ย. 2557 14:56 19 เม.ย. 2557 16:35 ไทยรัฐ