วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ซีออยล์' ไฟเขียวปันผล 0.1667 บาท/หุ้น

'ซีออยล์' ไฟเขียวปันผล 0.1667 บาท/หุ้น

  • Share:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซีออยล์ อนุมัติจ่ายปันผลใหักับผู้ถือหุ้นรวม 0.1667 บาท/หุ้น ทั้งในรูปแบบหุ้นสามัญ และเงินปันผล...

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL ผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับการขนส่งทางทะเลและทางบก และธุรกิจบริการอื่นๆ กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ยังอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.1853 บาท

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 30 ล้านหุ้น สำหรับจ่ายปันผลใหักับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิปันผลในวันที่ 5 มี.ค. 2557 (Record Date) และกำหนดวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มี.ค. 2557 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 เม.ย. 2557.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้