วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'เครือข่าย ขรก.' แถลงค้าน 'ศอ.รส.เรียกปลัดกระทรวง' ชี้หมิ่นศักดิ์ศรี

'เครือข่าย ขรก.' แถลงค้าน 'ศอ.รส.เรียกปลัดกระทรวง' ชี้หมิ่นศักดิ์ศรี

  • Share:

'เครือข่ายข้าราชการพลเรือน' ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วย กรณี ศอ.รส.เชิญปลัดกระทรวงซักซ้อมการทำหน้าที่ ชี้เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าราชการ ย้ำยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง...

เครือข่ายข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกอบด้วยสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เครือข่ายกลุ่มข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มข้าราชการกระทรวงแรงงาน กลุ่มรักกระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัย คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 13 มหาวิทยาลัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย และนายกสภาวิชาชีพทางการแพทย์ 7 วิชาชีพ ประชาคมสาธารณสุข และข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า

จากการที่ ศอ.รส.ออกหนังสือเชิญประชุมปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติของปลัดกระทรวง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง โดยกล่าวอ้างถึงการที่แกนนำกลุ่ม กปปส.ได้เดินทางไปยังสถานที่ราชการต่างๆ และปลัดกระทรวงยุติธรรมได้นำผู้บริหารระดับสูงมาให้การต้อนรับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และควรแก่การตำหนิ นอกจากนี้ รักษาการรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ศอ.รส.ได้ให้ข่าวเป็นที่แพร่หลายในลักษณะข่มขู่เอาผิดข้าราชการที่มีความเห็นต่าง

เครือข่ายข้าราชการมีความเห็นว่า

1.ปลัดกระทรวงคือผู้บริหารสูงสุดทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้าราชการประจำที่ประกอบคุณงามความดี รับใช้แผ่นดิน มีเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และวิจารณญาณมากพอที่จะตัดสินใจได้ว่า สิ่งใดควรกระทำ และไม่ควรกระทำ

2.การรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรงเป็นสิ่งที่เหมาะสมและพึงกระทำที่สุด เหตุการณ์ที่ไม่ปกติทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากการไม่เคารพความคิดเห็นต่าง โดยเฉพาะจากผู้มีอำนาจ

3.ในฐานะข้าราชการประจำ โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุด ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเป็นหลัก และร่วมหาทางออกให้กับบ้านเมือง

การกระทำของ ศอ.รส. และผู้มีอำนาจ ถือเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เครือข่ายข้าราชการพลเรือน ขอยืนยันว่า เราจักยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกว่าเป็นฝ่ายใด สามารถทำงานร่วมกับพรรคการเมืองทุกพรรค ที่ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ขณะเดียวกันก็ไม่เข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับหลักจริยธรรม ทั้งนี้กลไกราชการเป็นกลไกสำคัญในการบริหารบ้านเมืองไม่ได้เป็นของพรรคการเมืองใด หรือกลุ่มบุคคลใด ข้าราชการจึงต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสูงสุดต่อประเทศชาติ จึงจะถือว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองที่ถูกต้อง และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน
 
ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องข้าราชการทุกท่านจักต้องร่วมกันธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการ ยึดมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจ คำข่มขู่ และคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติสมศักดิ์ศรีของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

18 เมษายน 2557
เครือข่ายข้าราชการพลเรือน

รายละเอียดแถลงการณ์เครือข่ายข้าราชการพลเรือน

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้