วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิ๊งไอเดียจัดสงกรานต์อาเซียนปี 58

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ. ได้ประเมินการจัดงานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย อีสานโฮแซว ปี 2557 ที่สยามสแควร์ พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง หรือแต่งกายวาบหวิว ที่ทำลายประเพณีที่ดี ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีข่าวการจัดงานสงกรานต์ในหลายๆประเทศ ที่มีกลุ่มคนไทยไปจัด ตนจึงเห็นว่าหากหน่วยงานใด ต้องการจัดงานให้มีความสมบูรณ์ สวธ. ก็พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้การจัดงานสงกรานต์ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ตนยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์ในปี 2558 รูปแบบสงกรานต์อาเซียน จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัด สวธ. ไปรวบรวมข้อมูลการจัดงานสงกรานต์ตามแบบฉบับของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง พม่า กัมพูชา และลาว พร้อมทั้งจะเชิญสถานทูต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ มาร่วมหารือ เพื่อแสดงให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย.

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ. ได้ประเมินการจัดงานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย อีสานโฮแซว ปี 2557 ที่สยามสแควร์ พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 19 เม.ย. 2557 01:45 19 เม.ย. 2557 01:45 ไทยรัฐ