วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กสิกร' ประเมิน กนง.รอบหน้า คงดอกเบี้ย 2%

กสิกร ประเมิน ประชุมกนง.ครั้งหน้า 23 เม.ย.คงดอกเบี้ยที่ 2% ต่อ ประคับประคองการขยายตัวศก.ไทย จากผลกระทบการเมือง จับตาปัจจัยหนี้ครัวเรือน เงินเฟ้อ และกระแสเงินทุน มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคต...

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เผยแพร่เอกสาร มองว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) รอบนี้ วันที่ 23 เม.ย. 57 กนง.น่าจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.00% เพื่อช่วยประคับประคองการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมือง และรอติดตามทิศทางของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าให้ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 12 มี.ค.57 กนง.ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.00% เพื่อรักษาแรงส่งของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง อย่างไรก็ดี ด้วยการดำเนินนโยบายการเงินที่อยู่ในระดับผ่อนคลายเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับกับแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อที่แม้ว่าอาจจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ในช่วงที่ยังเหลือของปี แต่ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดในขณะนี้ ก็น่าจะส่งผลให้ กนง.สามารถที่จะรอดูพัฒนาการทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า เพื่อพิจารณาการดำเนินนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กนง.น่าจะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 23 เม.ย.57 ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในรอบนี้ แม้ว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจจะแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา แต่จากภาพของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่ชัดเจน ประกอบกับระดับของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันที่น่าจะอยู่ในระดับผ่อนคลายเพียงพอที่จะรองรับกับความเสี่ยงที่เข้ามากระทบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผลจากปัจจัยการเมืองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้คาดว่า กนง.สามารถที่จะรอติดตามพัฒนาการของตัวแปรต่างๆได้อีกระยะหนึ่งเช่นกัน

สำหรับการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินของ กนง. นับจากนี้ต่อไป จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยเป็นสำคัญ โดยปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป คงจะเป็นทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะแรงกดดันเงินเฟ้อจากหลายปัจจัย (อาทิเช่น การปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศ และราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงการฟื้นตัวของการใช้จ่าย )และผลกระทบของการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟดที่มีต่อการเคลื่อนย้าย เงินทุนและเสถียรภาพของค่าเงินในตลาดการเงินโลก ซึ่งคงต้องยอมรับว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยไทยในอนาคต คงจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง ปัจจัยทางด้านเสถียรภาพ อาทิ สถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือน เงินเฟ้อ และกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย เป็นต้น.

กสิกร ประเมิน ประชุมกนง.ครั้งหน้า 23 เม.ย.คงดอกเบี้ยที่ 2% ต่อ ประคับประคองการขยายตัวศก.ไทย จากผลกระทบการเมือง จับตาปัจจัยหนี้ครัวเรือน เงินเฟ้อ และกระแสเงินทุน มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคต... 19 เม.ย. 2557 01:43 19 เม.ย. 2557 02:31 ไทยรัฐ