วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บางพลัดอบรมคนกวาดถนน มีความรู้ด้านวัตถุต้องสงสัย

เขตบางพลัดสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร เชิญผู้เชี่ยวชาญทหารอากาศ จัดอบรมเจ้าหน้าที่เขตสังเกตวัตถุต้องสงสัย

นางลักขณา ภักดีนฤนาถ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มีนโยบายให้บุคลากรและทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์บ้านเมือง ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มองข้ามด้านความปลอดภัย

สำนักงานเขตบางพลัดได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ปฏิบัติงานด้านการกวาด ด้านการเก็บขนมูลฝอย ด้านสวนสาธารณะ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะพบวัตถุต้องสงสัย โดยได้เชิญวิทยากรจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด.

เขตบางพลัดสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร เชิญผู้เชี่ยวชาญทหารอากาศ จัดอบรมเจ้าหน้าที่เขตสังเกตวัตถุต้องสงสัย 19 เม.ย. 2557 00:37 19 เม.ย. 2557 00:38 ไทยรัฐ