วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สื่อมวลชนพังงา' เชิญวิทยากรเสริมความให้รู้นักข่าวท้องถิ่น

ชมรมผู้สื่อข่าวพังงาเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดประสบการณ์

"สื่อมวลชนพังงา" จัดโครงการฝึกอบรมนักข่าว นักประชาสัมพันธ์ สำหรับสังคมยุคใหม่ โดยเชิญวิทยากรมากประสบการณ์หลายท่าน มาแนะนำเพิ่มเติมให้ความรู้...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุมชงโค วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมือง จ.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนักข่าว นักประชาสัมพันธ์ สำหรับสังคมยุคใหม่ ดำเนินการโดยชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา มีนักประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทของสื่อในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง หลักการจับประเด็นและดำเนินรายการวิทยุ ต่อด้วย นายศักดิ์ชัย สุคนธชาติ ผู้จัดรายการวิทยุอาวุโสจังหวัดพังงา พูดในหัวข้อ การบูรณาการความรู้พื้นบ้าน วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภาษาถิ่น เข้าสู่การจัดรายการวิทยุและการสื่อสารมวลชน

ขณะที่ นายธงชัย แต่สกุล นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.พังงา บรรยาย เรื่อง หลักการจับประเด็นและนำเสนอข่าวโทรทัศน์ให้น่าดู มีประโยชน์ บริการชุมชนและสาธารณะ แนวโน้มของงานข่าวสาธารณะในต่างจังหวัด สืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล ทีวีชุมชน และทีวีจังหวัด

ส่วน นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย บรรยาย เรื่อง ทักษะการผลิตข่าววิทยุ โทรทัศน์ การเขียนข่าว การถ่ายภาพข่าว และการบันทึกเสียงจากสนาม การเปิดหน้า และลงเสียงข่าว การตัดต่อพื้นฐานเพื่องานข่าว

ทางด้าน นายอโนทัย งานดี ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสของผู้ที่ดำรงอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน จ.พังงา มาระดมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการออกแบบและพัฒนาทักษะการทำข่าว การนำเสนอข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้จัดรายการ นักข่าว และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมอบรม ได้ทำการทบทวนแนวคิดแนวทางปฏิบัติในการทำข่าว เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการผลิตข่าว ในฐานะที่เป็นกลไกในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนต่อการทำงานในพื้นที่ จ.พังงา รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวทุกๆ สาขา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน.

"สื่อมวลชนพังงา" จัดโครงการฝึกอบรมนักข่าว นักประชาสัมพันธ์ สำหรับสังคมยุคใหม่ โดยเชิญวิทยากรมากประสบการณ์หลายท่าน มาแนะนำเพิ่มเติมให้ความรู้... 18 เม.ย. 2557 19:03 18 เม.ย. 2557 20:00 ไทยรัฐ