วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสิกรไทย อวดกำไรไตรมาส 1/57 เพิ่ม 18.14%

กสิกรไทย อวดกำไรไตรมาส 1/57 เพิ่ม 18.14%

  • Share:

ธนาคารกสิกรไทย เผยผลประกอบการ ไตรมาส 1/2557 กำไรสุทธิ 11,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 25.32% หลังรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น...

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 11,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 25.32% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 18.14%

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จำนวน 2,412 ล้านบาท หรือ 25.32% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย จำนวน 1,998 ล้านบาท หรือ 17.11% เป็นผลมาจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดเงินและตลาดทุน และรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

สำหรับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ อยู่ที่ระดับ 3.61% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน เนื่องจากเงินรับฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงครบกำหนดและการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล

ขณะที่ ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1,833 ล้านบาท หรือ 18.14% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 2,289 ล้านบาท หรือ 13.31% ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อ สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 2,196 ล้านบาท หรือ 19.13% เป็นผลมาจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดเงินและตลาดทุนและรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Efficiency ratio) ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 39.95% ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,308,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำนวน 18,951 ล้านบาท หรือ 0.83% เกิดจากเงินให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่ชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (% NPL Gross).

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้