วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดเจ๋ง! 'ต้นแบบเครื่องให้อาหารเหลว' ฝีมือคนไทย

"พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง" จับมือ "รพ.รามาธิบดี" เผยต้นแบบนวัตกรรมเครื่องให้อาหารเหลว หรือ EnteralFeeding Pump เครื่องแรก ที่คิดค้นและผลิตจากฝีมือคนไทย...

นายวสันต์ ทิมา หัวหน้างานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงที่มาของการจับมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการร่วมกันผลิตนวัตกรรมด้านสาธารณสุขร่วมกัน ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

แต่ขณะเดียวกัน ในเวลาที่เราต้องการนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน แต่พบปัญหาด้านต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ ที่มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมีราคาสูงตามไปด้วย ทั้งนี้ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รพ.รามาธิบดี และ สจล. จึงเกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กับด้านวิศวกรรมเข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์นวัตกรรมด้านสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ก็มีต้นทุนต่ำลงเพราะสามารถผลิตได้ในประเทศไทย และนำมาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ อีกทั้งยังตอบโจทย์ในแง่ของการรองรับผู้ป่วยในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวที่มักจะพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อย จึงเป็นช่วงที่โรงพยาบาลจะต้องเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรองรับผู้ป่วยมากกว่าปกติ แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการควบคุมด้านต้นทุนของอุปกรณ์ ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยให้การปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ นำสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

อาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นักวิจัยเจ้าของผลงานนวัตกรรมเครื่องให้อาหารเหลวฝืมือคนไทย กล่าวว่า สจล.และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุขร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมีระยะเวลาของความร่วมมือทั้งสิ้น 5 ปี ภายใต้กรอบการดำเนินงานวิจัยใน 4 ทิศทางด้วยกัน คือ 1.การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ 2.การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการผู้ป่วย 3.การพัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในโรงพยาบาล และ 4.การจัดทำระบบการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอนแก่คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์

สจล.ภายใต้ความร่วมมือนี้ คือ การนำความรู้ด้านวิศวกรรมสมัยใหม่ มาช่วยในการปรับปรุง พัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมด้านสาธารณสุข ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์และตัวผู้ป่วย สำหรับนวัตกรรมเครื่องให้อาหารเหลวทางสายยาง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการนำระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้เครื่องให้อาหารเหลวมีประสิทธิภาพในด้านการใช้งานมากขึ้นในหลายด้าน เช่น สามารถพกพาติดตัวไปในที่ต่างๆ ได้ เพราะตัวเครื่องได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบชาร์จไฟในตัว ทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กไว้เมื่อต้องการใช้งาน และตัวเครื่องยังถูกออกแบบให้สามารถต่อสายยางเข้ากับถุงบรรจุอาหารเหลวชนิดสุญญากาศ ซึ่งเป็นสูตรอาหารของ รพ.รามาฯ ได้ทันที จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วย ที่เกิดจากการที่อากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับอาหารเหลว

นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดเพื่อนำไปวางจำหน่ายได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากเดิมที่ต้องมีการนำเข้าเครื่องมือชนิดนี้จากต่างประเทศ โดยมีต้นทุนประมาณ 60,000 บาท แต่เมื่อคนไทยสามารถผลิตเครื่องให้อาหารเหลวได้เอง ก็จะทำให้ต้นทุนลดลงเหลือประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อเครื่องเท่านั้น จึงถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมด้านสาธารณสุขที่มีส่วนช่วยยกระดับชีวิตคนไทย.

"พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง" จับมือ "รพ.รามาธิบดี" เผยต้นแบบนวัตกรรมเครื่องให้อาหารเหลว หรือ EnteralFeeding Pump เครื่องแรก ที่คิดค้นและผลิตจากฝีมือคนไทย... 18 เม.ย. 2557 15:59 18 เม.ย. 2557 17:44 ไทยรัฐ