วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยิ่งลักษณ์' เข้าประชุมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" เป็นประธานประชุมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ ด้าน "ธงทอง" เผย "อำพล" องคมนตรีตัวแทน แนะแนวคิดจัดกิจกรรมยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน...

วันที่ 18 เม.ย. 57 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นตัวแทน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธาน ในฐานะที่ปรึกษาและกรรมการ เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยรัฐมนตรี และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม นิทรรศการ การทำบุญตักบาตร การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมาย เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณนานัปการ ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเป็นการใช้งบประมาณจากงบกลางเป็นค่าใช้จ่าย

ด้านนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดประจำสำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ชื่องานว่า "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 58 โดยจะจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 58 และเพื่อให้งานสมพระเกียรติ ได้ขอให้กรมศิลปากรจัดทำตราสัญลักษณ์ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ โดยรีบนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ นั้น จะมีทั้งส่วนของราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ จะร่วมกันจัดงาน ทั้งนี้ ขอส่วนราชการทั้งหลายได้ทำโครงการมา โดยมีสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายธุรการ

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการต่างๆ ส่งโครงการมาภายในวันที่ 1 พ.ค. 57 เนื่องจากจะได้ทันกับงบประมาณปี 58 จะได้นำโครงการที่ได้รับอนุมัติอยู่ในงบประมาณปกติขอปี 58 ได้ต่อไป ส่วนภาคเอกชนสามารถทยอยส่งโครงการมาได้ โดยไม่มีกรอบเวลากำหนด

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมวันนี้ได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการทั้งหลาย 2.คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และ 3.คณะอนุกรรมการจัดงานด้านพิธีการทั้งหลาย

นายธงทอง กล่าวว่า ในที่ประชุม นายอำพล องคมนตรี ได้ให้แนวคิดว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เหล่านี้ น่าจะจัดกิจกรรมที่มีลักษณะยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แทนที่จะจัดเป็นกิจกรรมชั่วคราว และทางผู้แทนจากสำนักราชเลขาธิการได้กล่าวเสริมว่า เรื่องการเฉลิมฉลองการจัดการแสดง การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ควรจะมีเป็นปกติตามประเพณี

พร้อมกันนี้ อยากให้เน้นในเรื่องที่เป็นประโยชน์ยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องที่ทรงสนพระราชหฤทัย เช่น เรื่องการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต หากส่วนราชการและภาคเอกชน เน้นสิ่งเหล่านี้ ก็จะเป็นการสมกับโอกาสในการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ โดยการประชุมจะมีอีกครั้งในเดือน มิ.ย. เพื่อให้โครงการต่างๆ เดินหน้าไปก่อน.

"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" เป็นประธานประชุมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ ด้าน "ธงทอง" เผย "อำพล" องคมนตรีตัวแทน แนะแนวคิดจัดกิจกรรมยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน... 18 เม.ย. 2557 15:52 18 เม.ย. 2557 17:23 ไทยรัฐ