วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นพ.ณรงค์' ย่องพบ 'ป.ป.ช.' ขอเคล็ดลับปราบทุจริต

"ปลัดฯ สธ." เข้าพบ "ภักดี-วิชา" ขอคำแนะนำปราบทุจริตในกระทรวง ด้าน "ป.ป.ช." แนะใช้เครือข่าย อสม. กวาดล้างกระบวนการโกงตามข้อตกลงเอ็มโอยู '43

วันที่ 18 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทาง เข้าพบนายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผู้ดูแลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข

โดย ป.ป.ช. แนะนำให้กระทรวงสาธารณสุขใช้พลังเครือข่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามเอ็มโอยู ปี 2543 ที่ ป.ป.ช. และกระทรวงสาธารณสุขเคยลงนามร่วมกันไว้ รวมทั้งให้สร้างกลไกความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยการเปิดเผยราคากลางตามมาตรา 103/7 ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

ส่วนคดีที่ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างไต่สวนเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จะมีการประสานเร่งรัดเพื่อติดตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งการหารือกันครั้งนี้ คณะกรรมการป.ป.ช. ได้แสดงความชื่นชมต่อบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่กล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความถูกต้อง เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นต่อไป

"ปลัดฯ สธ." เข้าพบ "ภักดี-วิชา" ขอคำแนะนำปราบทุจริตในกระทรวง ด้าน "ป.ป.ช." แนะใช้เครือข่าย อสม. กวาดล้างกระบวนการโกงตามข้อตกลงเอ็มโอยู '43 18 เม.ย. 2557 15:41 18 เม.ย. 2557 17:27 ไทยรัฐ


advertisement