วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซีไอเอ็มบี ไทย' ปลื้ม กำไรสุทธิไตรมาสแรกพุ่ง 40.8%

"ซีไอเอ็มบี ไทย" ปลื้ม กำไรสุทธิไตรมาสแรกพุ่ง 40.8% ​รับเละ 440.7 ล้านบาท เหตุรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และรายได้ดอกเบี้ย...

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปีนี้ สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 57 มีกำไรสุทธิจำนวน 440.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.7 ล้านบาท หรือ 40.8% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 56

สาเหตุหลักเกิดจากรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 106.0% รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 27.1% และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 23.1% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 21.4% และสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 120.2% ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคาร

สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดสามเดือนปี 57 อยู่ที่ 62.2% ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 56 อยู่ที่ 70.0% เป็นผลจากการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ประกอบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล สิ้นสุด 31 มี.ค. 57 อยู่ที่ 100.6%​ ลดลงจากสิ้นปี 56 ซึ่งอยู่ที่ 107.8%​ เงินทุนสำรองอยู่ที่ 5,500 ล้านบาท สูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดไว้ที่ 2,600 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 13.4%.

"ซีไอเอ็มบี ไทย" ปลื้ม กำไรสุทธิไตรมาสแรกพุ่ง 40.8% ​รับเละ 440.7 ล้านบาท เหตุรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และรายได้ดอกเบี้ย... 18 เม.ย. 2557 15:06 18 เม.ย. 2557 16:28 ไทยรัฐ