วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.อัด ศอ.รส. ก้าวก่ายบีบคดีจำนำข้าว

ป.ป.ช.ฉุน ศอ.รส.พาดพิง ป.ป.ช. ตัดสินคดีจำนำข้าวตรงไปตรงมา โวยเข้าข่ายแทรกแซงการทำงาน กดดันให้ วินิจฉัยตามที่ต้องการ ยันทำงานยึดหลักเหตุผล ไม่มีสองมาตรฐาน ...

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง โดยพาดพิงถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้พิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติว่า การดำเนินการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 2 ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา ครม. ศาล รวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” หมายถึงไม่กระทำการตามอำเภอใจ ใช้หลักเหตุผล หลักกฎหมายและหลักความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดยเคร่งครัด ปราศจากอคติ แม้จะถูกข่มขู่ คุกคาม ก้าวร้าว และมีการกระทำรุนแรงจากบุคคลบางกลุ่ม คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก็ไม่เคยท้อถอย ละทิ้งต่อการทำหน้าที่ตามหลักนิติธรรม

"การที่ ศอ.รส. ออกแถลงการณ์ดังกล่าว นับว่าหมิ่นเหม่ต่อการที่อาจทำให้สาธารณชนเห็นว่า มีการแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากฝ่ายบริหาร อันไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และกดดันให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.วินิจฉัย หรือใช้ดุลยพินิจไปในทางที่ฝ่ายบริหารต้องการ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ" นายสรรเสริญ กล่าว

ป.ป.ช.ฉุน ศอ.รส.พาดพิง ป.ป.ช. ตัดสินคดีจำนำข้าวตรงไปตรงมา โวยเข้าข่ายแทรกแซงการทำงาน กดดันให้ วินิจฉัยตามที่ต้องการ ยันทำงานยึดหลักเหตุผล ไม่มีสองมาตรฐาน ... 18 เม.ย. 2557 13:54 18 เม.ย. 2557 14:12 ไทยรัฐ