วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Tip off

Tip off

  • Share:

ขอรับใช้กริยาวลี ชี้ช่อง ซึ่งมีหลายอย่างครับ to tip off, to point out, to find an opportunity, to give practical advice หรือ to point the way (to do something)

ส่วน ผู้ชี้ช่อง เราก็บอกว่า opportunity finder หรือ tipster

ไปพูดที่จังหวัดเสียมราฐเมื่อวันก่อน พ่อแนะนำเด็กเขมรว่า Now Myanmar is open to receive foreign students ตอนนี้พม่าเปิดรับนักเรียนต่างชาติแล้ว and I’d liketobe your tipster to encourage you to gothere to study. ลุงอยากเป็นผู้แนะนำให้พวกเธอกล้าที่จะไปเรียนต่อที่นั่น When you graduate fromany Myanmar university youwill have a degree, เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยพม่าใดก็ตาม พวกเธอจะมีปริญญา you will haveanew language, พวกเธอจะได้ภาษาใหม่ you will understand more about another ASEAN Community country. และพวกเธอจะเข้าใจอาเซียนประเทศอื่นมากขึ้น

Tip off เป็นคำนามก็ได้นะครับ The police got a tip offabout a drugrunner was going to come over the bordernearMaeSod. ตำรวจได้รับการชี้ช่องเกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดกำลังมาแถวชายแดนใกล้แม่สอด

ตัวอย่างของ an opportunity finder ก็เช่น The internetisa good opportunity finder for information about millionsof things. อินเตอร์เน็ตเป็นผู้ชี้ช่องที่ดีสำหรับข้อมูลเป็นล้านๆ ประเภทหรือสมัยที่ยายผมยังมีชีวิตอยู่ My grandmother gave me many good tips, practical advice on living a good moral life. ยายให้คำแนะนำ ดีๆกับผมเยอะแยะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ดีและอย่างมีศีลธรรม.

 

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้