วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอศ.พบ นศ.อาชีวะ เกรดเฟ้อ! สั่งสอบสาเหตุ

กอศ.เผยผลวิเคราะห์เกรด 19 สถาบันอาชีวะ พบเกรดเฟ้อ มีนักศึกษาได้เกียรตินิยมกว่า 50% คาดเพราะนักศึกษามีประสบการณ์-เชี่ยวชาญในวิชาชีพ สั่งสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า หลังจากสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง จากทั้งหมด 38 วิทยาลัย ที่ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ได้ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 684 คนมาวิเคราะห์ เพราะมีคะแนนเฉลี่ยสูงจนอาจได้รับเกียรตินั้น ที่ถึงแม้ว่า จะได้รับคำชี้แจงจากการตรวจเยี่ยมของบอร์ด กอศ.แล้วว่า สาเหตุของเกรดที่สูงนั้น เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นครูฝึก และมีความเชี่ยวชาญในสาขา

ทั้งนี้ ยังคงติดใจประเด็นดังกล่าว รวมถึงกังวลเรื่องของเกรดเฟ้อ จึงขอให้มีการวิเคราะห์อีกครั้ง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์อีกครั้ง พบว่า จะมีนักศึกษากว่า 50% ที่จะได้รับเกียรตินิยม ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) อุบลราชธานี 100% สาขาวิชาการบัญชี วอศ.ลำปาง 85.71% สาขาวิชาช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 76.47% สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 51.86% และสาขาวิชาการโรงแรม วอศ.พระนครศรีอยุธยา 50% และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายวิชา พบว่า มีนักศึกษาได้เกรด 3.5 และ 4.0 จำนวนมาก อาทิ วิชาการพัฒนาจริยธรรมในงานบัญชี วิชาการภาษีอากร วิชาการบัญชีชั้นต้นและบัญชีชั้นกลาง นักศึกษาได้เกรด 4.0 ทุกคน วิชาประชาคมอาเซียนศึกษา เกรด 4.0 ทุกคน และวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้เกรด 4.0 ถึง 96.27%

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวอีกว่า ในกรณีนี้เห็นว่า การให้เกรดอาจเกิดจากอาจารย์เกรงใจลูกศิษย์ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของ สอศ.มีคุณภาพ จึงได้สั่งการให้วิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง โดยพิจารณาว่า หลักสูตรอ่อนไปหรือไม่ การวัดผลประเมินผลมีมาตรฐานหรือไม่ จากนั้นให้หาทางแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน รวมถึงจะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 3. การพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 4. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่าย และ 5. กำหนดกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบการเทียบโอน แต่หลังจากนี้จะให้แต่ละสถาบันเป็นผู้จัดระบบควบคุมและประกันคุณภาพภายในเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นที่เชื่อถือได้ด้วย.

กอศ.เผยผลวิเคราะห์เกรด 19 สถาบันอาชีวะ พบเกรดเฟ้อ มีนักศึกษาได้เกียรตินิยมกว่า 50% คาดเพราะนักศึกษามีประสบการณ์-เชี่ยวชาญในวิชาชีพ สั่งสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด... 18 เม.ย. 2557 10:46 18 เม.ย. 2557 11:17 ไทยรัฐ