วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉลองสงกรานต์ 7 วัน ลงดาบผู้ทำผิดกฎหมายเหล้า 344 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน ตรวจจับดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  344 ราย มากที่สุด คือ การโฆษณา ส่งเสริมการตลาด 155 ราย รองลงมาขาย ไม่มีใบอนุญาต 50 ราย ดื่มในสถานที่ห้าม 47 ราย ตักเตือน 552 ราย ส่วนใหญ่ยังพบว่ามีการขายบนถนน ดื่มท้ายรถ จัดโปรโมชั่น...

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงผลการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุรา ว่า ผลการตรวจในช่วงฉลองเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจทั้งหมด 896 ราย พบกระทำผิดอย่างชัดเจน 344 ราย และตักเตือน 552 ราย

ทางด้านนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการตรวจในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ตาก ลำพูน เชียงใหม่ ชลบุรี  จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร ฐานความผิดที่พบมากอันดับ 1 คือ การโฆษณาสื่อสารการตลาด 155 ราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 5 หมื่นบาทจนกว่าจะเลิกโฆษณา 2. ขายโดยไม่มีใบอนุญาต 50 ราย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 3. ดื่มในสถานที่ต้องห้าม เช่น ดื่มบนถนน สวนสาธารณะ 47 ราย  มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  4.ขายโดยวิธีลดราคา แลก แจก แถม 40 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ขายในเวลาห้ามขาย 34 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. ในที่ห้ามขาย เช่น ในปั๊มน้ำมัน บนฟุตปาท 34 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 7. ขายให้เด็ก 3 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
นายแพทย์สมาน กล่าวต่อว่า ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่พบการกระทำผิด ได้ร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ของกรม ควบคุมโรค หมายเลข 0-2590-3342 มากขึ้น รอบ 7 วัน รวมกว่า 80 สาย ส่วนใหญ่จะพบเห็นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในปั๊มน้ำมัน วัด บนถนน และบนท้ายรถกระบะ ดื่มในถนนที่มีการเล่นสงกรานต์ การขายในปั๊มน้ำมัน ริมฟุตปาท การขายเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดในสถานบันเทิงที่มีการจัดเทศกาล และการจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในพื้นที่นนทบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจไปดำเนินการตามกฎหมาย.

กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน ตรวจจับดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 344 ราย มากที่สุด คือ การโฆษณา ส่งเสริมการตลาด 155 ราย รองลงมาขาย ไม่มีใบอนุญาต 50 ราย ดื่มในสถานที่ห้าม 47 ราย... 18 เม.ย. 2557 10:15 18 เม.ย. 2557 10:55 ไทยรัฐ