วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดแพทย์เฉพาะทางบริการประชาชน

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์รุ่นที่ 2 (ปธพ.2) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อบรรเทาปัญหาการรอคอย และความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชน โดยให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจรฟรี วันที่ 21 เม.ย.นี้ เวลา 08.00-18.00 น. ที่ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเวลา 15.00 น. ด้วย และเวลา 16.30-17.30 น. จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ อธิฐานจิตปฏิบัติบูชา โดยพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธพจน์หริภุญไชย

ด้าน นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า จะระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆให้การตรวจรักษาประชาชน ผู้สนใจสอบถามและลงทะเบียนสำรองการรักษาได้ที่โทร. 0-3252-3000 ขณะที่ประชาชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการตรวจรักษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.

18 เม.ย. 2557 02:39 18 เม.ย. 2557 02:40 ไทยรัฐ