วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัดฝุ่นแบบเรียนเร็วภาษาไทย

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมนำแบบเรียนเร็วใหม่ ระดับต้น กลาง และปลาย ของอำมาตย์โทพระวิภาชน์ วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) ซึ่งเป็นแบบเรียนฝึกสะกดคำ และได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ปี 2499 มาใช้เป็นแบบเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-3 เพราะจากการหารือกับครูภาษาไทยพบว่าแบบเรียนเร็วใหม่มีความน่าสนใจ บางโรงเรียนนำร่องใช้แบบเรียนนี้มาแล้วทำให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนภาษาไทยดีขึ้น โดยแบบเรียนดังกล่าวเป็นแบบเรียนที่อ่านง่าย เน้นการสะกดคำและแจกลูกประโยคไว้ชัดเจน แต่เมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันโรงเรียนไม่นิยมใช้โดยหันไปสอนเป็นรูปประโยคแทน เมื่อเด็กเจอศัพท์ใหม่จึงไม่สามารถอ่านประโยคได้ การรื้อฟื้นแบบเรียนเร็วขึ้นมานี้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยขณะนี้ สพฐ.ได้สั่งพิมพ์แบบเรียนเร็วใหม่ 600,000 เล่ม ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อแจกให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยให้โรงเรียนแจ้งความประสงค์มา และ สพฐ.จะจัดส่งไปให้.

เพราะจากการหารือกับครูภาษาไทยพบว่าแบบเรียนเร็วใหม่มีความน่าสนใจ บางโรงเรียนนำร่องใช้แบบเรียนนี้มาแล้วทำให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนภาษาไทยดีขึ้น โดยแบบเรียนดังกล่าวเป็นแบบเรียนที่อ่านง่าย ... 18 เม.ย. 2557 02:36 18 เม.ย. 2557 02:37 ไทยรัฐ