วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

10 คนกวาด-คนสวน กทม. ชื่นชมทำงานเสี่ยง-กทม.ร่วมวิทยุจราจร 99.5 มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.57 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับบุคคลที่ทำความดีของกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยกย่องเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เสี่ยงต่อการประสบกับเหตุความรุนแรง ในช่วงที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

นายนันทพร สูยะศุนานนท์ ผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 กล่าวว่า นับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ประสบกับปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่ม ในการนี้สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 ได้รับทราบว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงดังกล่าวด้วยความเสียสละ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมนุม ขณะเดียวกันยังช่วยสอดส่อง ดูแล แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง นอกจากนี้ ยังต้องเสี่ยงต่อการประสบกับเหตุความรุนแรง จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บหลายราย ทางสถานีตระหนักในความเสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความประสงค์ที่จะมอบรางวัลเพื่อเป็นตัวแทนของคนในสังคม และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.นายอนุสรณ์ เทพพิทักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตป้อมปราบฯ 2.นางประภาพร รามอ้น ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตจตุจักร 3.นางรัตนกร สายอรุณ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตจตุจักร 4.นายทศพล งามละม้าย เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย เขตปทุมวัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายไพศาล ภู่เทียน 2.นายบุญน้อย แสงดาว 3.นายบุญชู สินสมบัตร 4.นายวันธวัช เรมานุพันธ์ 5.นางกนกพร เนรักษา 6.นางพิชริน กิจมั่น ทั้งนี้ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 เป็นสถานีวิทยุที่รายงานสถานการณ์การจราจร และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมและเชิดชูบุคคลที่ทำความดี โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา.

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยกย่องเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เสี่ยงต่อการประสบกับเหตุความรุนแรง ในช่วงที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ... 18 เม.ย. 2557 01:38 18 เม.ย. 2557 01:40 ไทยรัฐ