วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'เลขาฯ ศาล รธน.' เผยเตรียมถก 23 เม.ย. กรณี 'ปู' ขอขยายเวลาแจงปมโยก'ถวิล'

'เลขาฯ ศาล รธน.' เผยเตรียมถก 23 เม.ย. กรณี 'ปู' ขอขยายเวลาแจงปมโยก'ถวิล'

  • Share:

"เลขาฯ ศาล รธน." แถลงผลงาน 16 ปี เผยคำร้องวินิจฉัยขัด รธน.มากสุด ร้อยละ 64 พร้อมเตรียมถก 23 เม.ย. กรณี "ยิ่งลักษณ์" ขอขยายเวลาชี้แจง ปมย้าย "ถวิล" ยันใช้กระบวนการยุติธรรมเหมือนคดีอื่น

วันที่ 17 เม.ย. นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ แถลงผลงานศาลรัฐธรรมนูญในรอบ 16 ปีว่า มีคำร้องเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1,203 คำร้อง ในจำนวนนี้มีคำวินิจฉัยไปแล้ว 667 คำร้อง เป็นคำสั่งไม่รับดำเนินการ สั่งจำหน่ายคดี หรือยกคำร้อง 496 คำสั่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี 40 คำร้อง

ทั้งนี้ หากคิดเป็นสัดส่วนคำร้องเกี่ยวกับกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือคำร้องเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการยุบพรรค ร้อยละ 17 อันดับที่ 3 เกี่ยวกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 9 คดีเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ร้อยละ 7 และคดีอื่นร้อยละ 3

นอกจากนี้ นายเชาวนะ กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีส่งหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาการชี้แจงในคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรี กรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติออกไปอีก 15 วัน ว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับหนังสือของนายกรัฐมนตรีแล้ว และได้มีการเก็บไว้ในสารบบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โดยจะมีการประชุมในวันที่ 23 เม.ย.นี้ โดยตุลาการจะวินิจฉัยว่า อนุญาตตามคำขอของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ หรือหากอนุญาตจะอนุญาตให้ขยายเวลาได้กี่วัน ทั้งนี้ ถือว่านายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาตามสิทธิของผู้ถูกร้องแล้ว

นายเชาวนะ ยังกล่าวถึงความกดดันของตุลาการต่อการพิจารณาคดีดังกล่าวว่า ตุลาการไม่ได้บอกกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นอะไร เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเหมือนกับทุกคดี

ส่วนสาเหตุที่จะมีการพิจารณาคำขอของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 23 เม.ย. นั้น เพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการประชุมเพื่อคดีใดคดีหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่จะพิจารณาเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้