Thairath Logo
กีฬา

คลัง คาดเดือน พ.ค. เงินไหลเข้ากองทุนช่วยชาวนา 2 หมื่นล้านบ.

Share :

ทนุศักดิ์ เผยกลางเดือน พ.ค. มีเงินเข้ากองทุน ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้น 2 หมื่นล้าน หลังกองทุนประเภทที่ 3 ให้ดอกเบี้ยดีกว่า ยันคืนงบกลางทันตามกำหนด...

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือน พ.ค. ที่จะถึงนี้ จะมีเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มขึ้นอีก 2 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาท

ขณะที่ เงินจำนวน 2 หมื่นล้านบาทนั้น มาจากเงินออมทรัพย์ของธนาคารอื่นๆ หลังจากดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารทั่วไปอยู่ที่ 0.50% ในขณะที่กองทุนประเภท 3 ที่ช่วยเหลือชาวนาของ ธ.ก.ส. จ่ายดอกเบี้ย 0.63% จึงคาดว่าอาจทำให้มีเงินออมทรัพย์จากธนาคารอื่นไหลเข้ามาพอสมควร

สำหรับกรณีที่ชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลเบิกเงินงบกลางจำนวน 4 หมื่นล้านบาท โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าอยากจะให้ชาวนาไปคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เอง เพราะเมื่อรัฐบาลได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวไป ถึงอย่างไรก็จะต้องขึ้นอยู่กับ กกต. ว่าจะอนุมัติหรือไม่ และเมื่ออนุมัติแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขในการคืนเงิน

อย่างไรก็ตาม คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะสามารถนำเงินมาใช้คืนในส่วนของงบกลาง หลังจากที่ได้เบิกไปเพื่อช่วยเหลือชาวนาจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ได้ทันในระยะเวลาที่ทาง กกต. กำหนดภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยในเบื้องต้นได้คืนมาแล้วจำนวน 1 หมื่นล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม...
กองทุนช่วยเหลือชาวนางบกลางกระทรวงการคลังธ.ก.ส.ดอกเบี้ยดีเงินออมทรัพย์ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย