วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยว่างงานเดือน ม.ค. กว่า 3.6 แสนคน!

ก.แรงงาน เผย ตัวเลขคนว่างงานเดือน ม.ค. 57 กว่า 3.6 แสนคน ขณะแรงงานไทยในต่างประเทศสร้างรายได้กลับประเทศกว่า 8,000 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงรายงานจากสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน ข้อมูลด้านแรงงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า ข้อมูลกำลังแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบผู้มีงานทำในเดือนมกราคม 37.79 ล้านคน แบ่งเป็นอุตสาหกรรมภาคเกษตร 11.71 ล้านคน อุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร อาทิ การก่อสร้าง การค้าขาย การขนส่ง อาหาร กิจกรรมทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ การศึกษา สุขภาพ อื่นๆ 26.08 ล้านคน ขณะมีผู้ว่างงาน 361,400 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.95%

ทั้งนี้ ในส่วนของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ มีจำนวน 333,630 คน เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 214,377 คน และแรงงานผิดกฎหมาย 119,253 คน ประมาณการรายได้ส่งกลับ ณ เดือนมกราคม 2557 จำนวน 8,222 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเลิกจ้าง/ว่างงาน (ลาออก) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีจำนวนผู้ว่างงานจากการลาออก หรือเลิกจ้างเพิ่มเติม

ขณะที่สถิติผู้ลงทะเบียนสมัครงานในเดือนกุมภาพันธ์ มี 42,766 คน มีตำแหน่งงานว่าง 54,312 อัตรา มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมเดือนมกราคม 2557 จำนวน 91,344 คน.

ก.แรงงาน เผย ตัวเลขคนว่างงานเดือน ม.ค. 57 กว่า 3.6 แสนคน ขณะแรงงานไทยในต่างประเทศสร้างรายได้กลับประเทศกว่า 8,000 ล้านบาท... 17 เม.ย. 2557 16:43 17 เม.ย. 2557 17:16 ไทยรัฐ