วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ประยุทธ์'ชื่มชมทหารเสียสละดูแล ปชช.ช่วงเทศกาลสงกรานต์

'ประยุทธ์'ชื่มชมทหารเสียสละดูแล ปชช.ช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • Share:

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.กล่าวชื่นชมกำลังพลเสียสละในช่วงเทศกาลสงกรานต์

"ประยุทธ์" ชื่นชมกำลังพลทหาร เสียสละดูแล ปชช.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสั่ง "มทภ.4" หามาตรการป้องกันทหารสูญเสียจากถูกโจรใต้ลอบทำร้าย

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รองผอ.รมน.) เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน โดย พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ในการประชุม ผบ.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณ และชมเชยกำลังพลทุกนายที่เสียสละความสุขส่วนตัวปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย สกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และอำนวยความสะดวกบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย ประชาชนมีความสุข ออกมาร่วมกิจกรรมตามประเพณี โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตตามปกติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ว่า จะนับถือศาสนาใด อันเป็นการแสดงว่า สภาพสังคมของคนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ท่ามกลางความแตกต่างของประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเครือข่ายภาคประชาสังคมบางกลุ่ม พยายามเรียกร้องสภาพสังคมเชิงเดี่ยวแบบสุดโต่งด้วยการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือ

สำหรับกรณีที่กำลังพลทั้งตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ลาพักตามวงรอบและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มักถูกลอบทำร้ายอยู่เสมอนั้น ทาง ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้ พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค ภาค 4 ดำเนินการหาแนวทางและมาตรการป้องกันการสูญเสียให้กับกำลังพลแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้