วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมล็ดพันธุ์ยุติธรรม

โดย ซี.12

เขียนถึงเรื่องราวของโครงการต้นกล้ากระบวนการยุติธรรมที่กำลังจะเปิดการดำเนินการในวันที่ 21 เมษายนนี้แล้วเลยไปถึงผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมที่เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นแบบในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงนี้

กระทรวงที่ผู้บริหารตำแหน่งสำคัญมาจาก อัยการ หลายคนดังได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้คือ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็น นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตอัยการสูงสุด และปลัดกระทรวง คือ นายกิตติพงษ์ กิตยา-รักษ์ อดีตอัยการ

นอกจากนั้นยังมีรองปลัดกระทรวง คือ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ กับ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งต่างมาจากอัยการเช่นกัน

ที่มาจาก ตำรวจ ก็มีตั้งแต่ พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกตำแหน่งหนึ่ง พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันตำรวจเอกประเวศน์ ประมูลมุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวง

ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรมยังมีที่มาจากสาขาอื่นๆอีกเช่น ผู้พิพากษา คือ นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี หรือ หมอทหาร อย่าง พันโทเอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ในสาย ข้าราชการพลเรือน แท้ๆมาแต่อ้อนแต่ออกที่เป็นอธิบดีอยู่ตอนนี้คือ นายฐานิศร์ ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เติบโตมาจากราชทัณฑ์ นายวิทยา สุริยะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นี่ก็เติบโตมาจากราชทัณฑ์ กับอีก 2 รองปลัดกระทรวงคือ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กับ นายธวัชชัย ไทยเขียว โดย รองสุวณา มาจากสายสำนักงานปลัดกระทรวง และ รองธวัชชัย มาจากกรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มีที่มาผิดแผกแตกต่างไปจากคนอีื่นคือ นางสาวรื่นวดี สุวรรณ-มงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดิมทำงานอยู่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเข้ามารับราชการตามโครงการพิเศษมาเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง จนได้เติบโตเป็นอธิบดีในกระทรวงยุติธรรม

ยังมีเมล็ดพันธุ์ต้นแบบที่น่าสนใจแต่ปัจจุบันถูกเก็บเข้ากรุถาวรในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คนดัง

เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มีดีมีร้ายปนกันต้องรู้จักแยกแยะคัดกรองว่าใครเป็นใคร มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรก่อนที่จะเอามาเป็นต้นแบบ.

 

“ซี.12”

17 เม.ย. 2557 12:04 17 เม.ย. 2557 12:04 ไทยรัฐ