วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ยางน่องเครือ” ดอกสวยยางเป็นสื่อส่งพิษ

โดย นายเกษตร

ยางน่องเครือ หรือ STROPHANTUS CAUDATUS LINN.KURZ. ชื่อพ้อง STRO-PHANTUS SCANDENS (LOUR) ROEM SCHULT. อยู่ในวงศ์ APOCYNACEAE เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งพาดพันต้นไม้อื่นได้ไกลมากกว่า 12 เมตร ทั้งต้นมียางสีขาว ซึ่งยางดังกล่าว มีพิษ ดอก ออกเป็นช่อ 2-3 ดอก ที่ปลายกิ่ง ลักษณะดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายบานแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม และ ที่บริเวณปลายกลีบดอกจะมีระยางสีแดงอมม่วงติดเป็นสายยาว กลีบดอกเป็นสีขาวอมชมพูนิดๆ เวลามีดอกดกและดอกบานพร้อมกัน จะดูคล้ายรูปมงกุฎสวยงามยิ่งนัก “ผล” เป็นฝักคู่ รูปทรงกระบอก เมื่อผลแก่จะเป็นสีนํ้าตาลและแตกอ้า เมล็ดสีนํ้าตาล มีปีกเป็นปุยสีขาวติดที่ปลายเมล็ดด้านหนึ่ง เมื่อถูกลมพัดจะปลิวไปตามลม และสามารถแตกเป็นต้นขึ้นมาเองได้ตามธรรมชาติ

อีกชนิดหนึ่ง คือ “ยางน่องต้น” หรือ STROPHANTUS DICHOTOMUS ANTIARIUTOXICARIALESCH เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-12 เมตร ดอกเป็นสีขาว “ผล” คล้ายฝักกระถิน เมล็ดมีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดข้าวโพดเล็กน้อย ลำต้นมียางสีขาวเหมือนกับ “ยางน่องเครือ” ซึ่ง นํ้ายาง จากต้น ยางน่องทั้ง 2 ชนิด เฉพาะตัวเพียงอย่างเดียว จะมีพิษไม่ร้ายแรงมากนัก แต่จะเป็นอันตรายอย่างมากเมื่อนำเอาพิษชนิดอื่นมาผสมกับยางน่อง เพราะยางน่องจะทำหน้าที่เป็นตัวส่งพิษที่ผสมให้วิ่งเข้าสู่เส้นเลือดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่ถูกพิษหรือสัตว์ที่ถูกลูกดอกอาบยาพิษ ที่ผสมยางน่องยิงเข้าใส่หมดสติ หรือตายในเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งในยุคสมัยก่อนชาวเขาและนักล่าสัตว์ป่า นิยมเอายาพิษผสมกับยางน่องทาลูกดอกหรือหน้าไม้ เพื่อยิงสัตว์อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันชาวเขาและนักล่าสัตว์พื้นบ้านบางพื้นที่ยังใช้วิธีนี้อยู่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ยางน่อง ทั้ง 2 ชนิด จะมีดอกรูปทรงและสีสันงดงาม แต่ ยางน่อง ก็มีพิษเฉพาะตัวและยังเป็นสื่อส่งพิษชนิดอื่นที่ผสมกับยางน่อง เข้าสู่เส้นเลือดรวดเร็ว จึงแนะนำเป็นความรู้ครับ.

 

“นายเกษตร”

17 เม.ย. 2557 11:51 17 เม.ย. 2557 11:51 ไทยรัฐ