วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สมาคมห้องสมุดฯ

โดย

www.tla.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคม ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสามัคคีซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมสถาบันห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อให้เจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมห้องสมุดอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษ์และส่งเสริมฐานะของบรรณารักษ์เป็นที่มั่นคงเป็นแหล่งกลาง

เกี่ยวกับสมาคม บอกประวัติสมาคม ข้อ บังคับสมาคม มาตรฐานห้องสมุด รายชื่อคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม แผนที่ห้องสมุด และสถานภาพบรรณารักษ์ ข่าวสารและกิจกรรม มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี ติดต่อเรา ชมรม ข่าวประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ ฯลฯ

17 เม.ย. 2557 11:42 17 เม.ย. 2557 11:42 ไทยรัฐ